МРРБ насърчава инвестициите в голф туризма в България

Министерството на регионалното развитие и благоустройство публикува на страницата си документ за стратегията за развиване на голф туризъм у нас: "Основни насоки за насърчаване развитието на голф туризма". Според него към момента в България има функциониращи 4 голф игрища, а 3 са в процес на изграждане. За развитието и утвърждаването на страната като дестинация за голф туризъм, е необходимо по мнението на специалисти наличието на 30 голф игрища, което предполага изграждането на около 20-25 голф игрища. Изграждането на такъв брой голф игрища, задължително предполага провеждане на активна държавна политика, включваща система от мерки, насочени към насърчаване на голф туризма, така че за период от 5 до 10 години да бъдат изградени 15-20 голф игрища, отговарящи на стандартите на Европейската голф асоциация. Мерките, които е необходимо да се предприемат от държавата за развитие на голф туризма и стимулиране изграждането на голф игрища, са следните: 1. Насърчаване изграждането на голф-игрища и голф-селища в близост до вече утвърдени туристически, културно-исторически дестинации и места с наличие на подходящи природни ресурси (минерални води). За целта следва да се проучи възможнстта за определяне на терени за изграждане на голф-игрища и селища с оглед формирането на голф-дестинации: в близост до Боровец /Самоков/ (2 – 3); Балчик – Каварна (1 – 2); Поморие (2 – 3); Созопол (2 – 3); Банско (1 – 2); Пампорово (2 – 3) и др. 2. Създаване на правен механизъм за иницииране от страна на общините, посочени по-горе, на процеса по идентификация на терените, подходящи за голф-игрища и голф-селища; 3. Нормативно определяне на постоянни параметри за изготвянето на ПУП предназначени за голф-игрища, включващи застрояване на не повече от 5 до 10 на сто от земите, с височина на застрояването не повече от 7 метра; 4. Въвеждане на допълнителни облекчения за инвестиционното развитие на териториите за рекреационни дейности, в които се включват и голф селищата съгласно чл. 178, ал. 3, т. 4 от Закона за устройство на територията и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони; 5. Въвеждане на допълнителни облекчения пред инвестиционния процес в проектирането и изграждането на голф-игрища, чрез облекчаване и ускоряване на процедурите по оценка за въздействие върху околната среда на проекти за изграждане на голф-игрища и селища за голф, в съответствие с българското и европейското законодателство. 6. Стимулиране на публично-частното партньорство в изграждането и развитието на голф-игрища и селища. Инвестиционните намерения могат да се реализират във форми за публично-частно партньорство. Необходимо е то да се осъществява при условията, осигуряващи пълна прозрачност на процедурата по избор на частен инвеститори, и при условия, създаващи гаранции за реализиране на всеки конкретен проект – изграждането и въвеждането в експлоатация на голф-игрището и голф селището и гарантиране интереса на публичния инвеститор (държавата или общината).
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.