Очаква се обществено обсъждане на ОУП на Варна.

В момента обществените обсъждания се бавят заради Министерството на околната среда и водите, обяви главният архитект на Варна, Иван Трендафилов, изпълняващ длъжността си до 9.02.2009 г. Той уточни, че графикът за обществените дебати е бил изготвен още миналата година, но забавянето на ековедомството е осуетило провеждането им. “Веднага щом бъде получено становище от екоминистерството, ще се сформира работна група, която ще провери дали са отстранени забележките и дали са спазени препоръките, направени на заседанието на експертния съвет миналата година”, обясни процедурата главният архитект. Той уточни, че в работна група ще участват експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според арх. Трендафилов, обществените обсъждания ще започнат едва след като групата приключи с проверките си. Обсъжданията ще бъдат 10 - по всички райони и населени места в общината, а графикът за провеждането им ще се оповести предварително в “Държавен вестник” и местните медии. Междувременно планът ще бъде изложен на подходящи места, така че гражданите да се запознаят с него и да могат да подготвят писмено своите мнения и възражения. “В момента проектът е публикуван на сайта на ТПО-Варна, която го изготвя”, поясни арх. Трендафилов. След обсъжданията експертен съвет, назначен със заповед на кмета, ще обобщи становищата - резулатат от дебатите. Успоредно с това заинтересованите ведомства, министерства, експлоатационни дружества и граждани ще трябва да представят своите възражения и мнения в едномесечен срок. Тази информация също ще бъде разглеждана от съвета, който ще преценява кои от мненията и съображенията да се отразят в окончателния проект на плана. “Ако има отказ по нечие съобръжение, той трябва да е мотивиран, но процедурата на това междинно ниво не позволява обжалване в съда”, уточни арх. Трендафилов. След като по Общия устройствен план се произнесат всички възможни експерти - националните и общинските, документът ще бъде гласуван от Общинския съвет и изпратен за одобрение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. “Заповедта на министъра за одобрение на плана също не подлежи на обжалване”, категоричен бе главният архитект. Министерското решение не било обвързано и със срокове, което не изключвало възможността то да бъде взето и след парламентарните избори. “Планът не се занимава с отделни имоти, а цели зонирането на града, но е възможно да възникнат противоречия за терени, попадащи в гранични зони”, уточни арх. Трендафилов. По думите му, в рамките на обсъжданията проектантите би трябвало да консултират гражданите, които имат въпроси и тревоги. “Планът ще бъде в мащаб 1 към 25 000 и хората ще могат да видят къде попадат имотите им”, поясни главният архитект. Той съобщи още, че не се предвижда застрояване на Морската градина, както стана в София, чийто устройствен план допусна ниско строителство в Западен парк в столицата. Трендафилов допълни, че всички зони, които по стария план са били предвидени за озеленяване, си остават такива. Прогнозата на главния архитект бе, че публичните обсъждания на плана ще стартират в средата на март, тъй като становището от екоминистерството се очаквало до дни."
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.