Нова кадастрална карта за с. Геша, общ. Дряново

Одобрена е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Геша, включващо и селата Балалев и Ритя, обшина Дряново, област Габрово. Заповедта подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването й в Държавен вестник (06.02.2009 г.). Тя влиза в сила за имотите, които не са засегнати от подадените до съда жалби, след изтичане на срока за обжалване. Справки може да се правят в Службата по кадастър в Габрово.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.