Изработен е ПУП за к. к. "Узана" от община Габрово

Община Габрово на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за к. к. „Узана”, община Габрово, който се намира в дирекция „Устройство на територията”, стая 309. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лице могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на общината в едномесечен срок – до 10.03.2009 г. Заинтересованите лица могат да се обърнат към ГеоИмот за съдействие. Вижте продължението на темата: (Обществено обсъждане на ПУП за к.к. "Узана"!)
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.