Обществено обсъждане на ОУП на София

На 12 февруари от 17.30 часа ще се проведе общественото обсъждане на окончателния проект на изменението на Общия устройствен план на София в Аула "Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия. Заедно с плана ще бъде обсъдена и екологичната оценка към него. Обсъждането се организира на основание на заповед на главния архитект на София. По време на неговото провеждане ще бъде водена стенограма. Графичната част на окончателния проект е публикувана на електронните сайтове на дирекция "Архитектура и градоустройство" и на общинското предприятие "Софпроект - ОГП". В нея са включени схемите на транспортно-комуникационната система, инженерната инфраструктура, функционално предназначение на устройствените режими на територията, геология и минерални води, отдих и зелена система, културно-историческо наследство и други.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.