Променят предназначение на обществени сгради с мълчаливо съгласие

Миналата седмица комисията по местно самоуправление и регионална политика в Народното събрание прие на второ четене само за 15 минути допълнение към чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, което гласи, че промяната на предназначението на сграда на образованието, науката, здравеопазването и културата става със съгласието на съответния министър. Непроизнасянето в едномесечен срок от постъпване на искането се смята за негово мълчаливо съгласие. Общинските имоти – училища, културни институции, институти и болници, са предоставени на общините, също както това става с делегираните дейности и средства от държавния бюджет. Ако до месец ресорният министър не се произнесе по дадената тема, се смята, че е съгласен с нея и тогава решението се взема от общинския съвет. Съответният министър няма да не се произнася по всичко, а само по важните според неговата преценка казуси. Реституцията не може да променя предназначението на устройствения план, когато в него са заложени болници, културни институции, училища, научни институти. Имаме лошия пример на детските градини, каза арх. Борислав Владимиров, член на комисията. Много от тях бяха унищожени, а 10 години по-късно стана ясно, че имаме нужда от тях. За да не се получи същото и със сградите на образованието, науката, културата и здравеопазването, приехме корекциите в Закона за устройство на територията. Ако е заведено дело, ако съдът излезе с решение, че възстановява собствеността на гражданина в имот с предназначение за културен обект, училище, детска градина или институт (което не би трябвало да се случва вече, отдавна изтече действието на реституционните закони в България, но има такава съдебна практика), то тогава собственикът на тази земя няма да може да прави там нищо друго освен свързаното с предназначението на терена, каза арх. Владимиров. Такива могат да бъдат частна детска градина или училище, частна библиотека, допълни арх. Алексиева.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.