Обществено обсъждане на реконструкцията на пътя Габрово-Дряново

Национална агенция „Пътна инфраструктура” уведомява, че във връзка със Закона за опазване на околната среда, ще бъдат проведени срещи за обществено обсъждане на „Доклад за оценка въздействието върху околната среда” /ОВОС/ и „Доклад за оценка на съвместимост” за инвестиционно предложение за обект: Рехабилитация и частична реконструкция на път І -5 „Дряново – Габрово” от км 126+269,76 до км 146+337,81. Срещите за общественото обсъждане ще се проведат както следва: 1. Кметство Лесичарка – от 17 часа на 11 март 2009 год. в административната сграда на кметството 2. Кметско наместничество Кметовци – от 9 часа на 12 март 2009 год. в административната сграда на кметското наместничество 3. Кметство Донино – от 11 часа на 12 март 2009 год. в административната сграда на кметството 4. Община Габрово – от 13 часа на 12 март 2009 год. в Ритуалната зала Докладите за „ОВОС” и „Оценка за съвместимост” са на разположение на заитересованите лица в посочените общини и кметства, както и в РИОСВ - Велико Търново, Министерството на околната среда и водите и в Национална агенция „Пътна инфраструктура” /НАПИ/. Писмени становища могат да се предоставят в НАПИ или на срещите за обществено обсъждане.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.