Новини

1 3 4 5 6 7 >> >| 

Обява до заинтересованите лица

07-06-22О Б Я ВА oт Росица Енчева Леви и Делян Даниелов Йорданов, на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната...

Обява до заинтересованите лица

01-06-22О Б Я ВА От Харитон Христов Колев, на основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за...

Обява до заинтересованите лица

27-05-22О Б Я ВА От фирма „Рива-М“ ООД, ЕИК: 200248663 На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

Обява до заинтересованите лица

17-05-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г.фирма “КОНСТАНТИН И СИНОВЕ” ООД с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. „Обзор“ № 2, съобщава на засегнатото...

Обява до заинтересованите лица

05-05-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. АМАЛИЯ МИХАЙЛОВА БАЙЧЕВА с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, съобщава на засегнатото население,...

Обява до заинтересованите лица

11-04-22Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Любен Иванов Стойчев садрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2...

Обява до заинтересованите лица

17-03-22Обява до заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Евгения Иванова Цанева адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул....

Обява до засегнатото население

31-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Анджелина-И.Пенчев” ЕООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово,...

Обява до засегнатото население

20-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Михайлов Клисурски, Виктория Михайлова Клисурска и Михайл...

Обява до засегнатото население

20-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Еко Риълти” ООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2...
1 3 4 5 6 7 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.