Новини

1 3 4 5 6 7 >> >| 

Обява до заинтересованите лица и общественост

01-09-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Тома Николов Томов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...

Обява до заинтересованите лица и общественост

01-09-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Иван Петров Пармаков уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...

Обява до заинтересованите лица и общественост

15-08-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Росен Ванев Митков уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...

Обява до заинтересованите лица и общественост

15-08-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Петър Димитров Варадинов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно...

Обява до заинтересованите лица и общественост

01-06-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., фирма "Авиобаза" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...

Обява до заинтересованите лица и общественост

05-05-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Атанас Александров Силянов и Радослав Владимиров Тошков уведомяват всички заинтересовани физически и юридически лица,...

Обява до заинтересованите лица и общественост

05-05-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Ивелина Христова Ялмазова-Маринова уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно...

Обява до заинтересованите лица и общественост

20-04-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Веселин Петров Дамянов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...

Обява до заинтересованите лица и общественост

20-04-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., Стефан Кирилов Йорданов уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение...

Обява до заинтересованите лица и общественост

08-03-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г., фирма „Ейджълс Резиденс“ ЕООД, ЕИК: 206908635 уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме...
1 3 4 5 6 7 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.