Новини

1 2 4 5 6 7 >> >| 

Обява до заинтересованите лица и общественост

27-02-23На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Деница Василева Тодорова и Александър Петров Тодоров с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощенски...

Обява до заинтересованите лица и общественост

01-12-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Ивелина Георгиева Кръстинкова с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощенски код 5306, съобщава на...

Обява до заинтересованите лица и общественост

01-12-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Кристиан Огнянов Данчев с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощенски код 5306, съобщава на...

Обява до заинтересованите лица и общественост

20-10-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Бистра Красимирова Сакънтиева и Христо Михайлов Сакънтиев с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2,...

Обява до заинтересованите лица и общественост

20-10-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Марио Стефанов Стефанов и Мая Горянчова Мартинова с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощенски код...

Обява до заинтересованите лица

01-08-22Росица Енчева Леви и Делян Даниелов Йорданов съобщават на заинтересованите лица, че във връзка с изискванията на чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и в изпълнение на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата...

Обява до заинтересованите лица и общественост

18-07-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ET "Атанасов - Атанас Атанасов" с адрес за кореспонденция: гр. Русе, ж.к. "Дружба-3", бл. 15, съобщава на засегнатото...

Обява до заинтересованите лица и общественост

18-07-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ET "Атанасов - Атанас Атанасов" с адрес за кореспонденция: гр. Русе, ж.к. "Дружба-3", бл. 15, съобщава на засегнатото...

Обява до заинтересованите лица и общественост

07-07-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Емил Валентинов Величков с адрес за кореспонденция: гр. София, кв. "Полигона" № 44, съобщава на засегнатото население,...

Обява до заинтересованите лица и общественост

04-07-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. фирма "ЕЛВИ" ООД с адрес за кореспонденция: с. Велковци, община Габрово съобщава на засегнатото население, че има...
1 2 4 5 6 7 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.