Новини

1 2 3 5 6 7 >> >| 

Обява до заинтересованите лица

11-04-22Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Любен Иванов Стойчев садрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2...

Обява до заинтересованите лица

17-03-22Обява до заинтересованите лица и общественост: На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Евгения Иванова Цанева адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул....

Обява до засегнатото население

31-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Анджелина-И.Пенчев” ЕООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово,...

Обява до засегнатото население

20-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Михайлов Клисурски, Виктория Михайлова Клисурска и Михайл...

Обява до засегнатото население

20-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Еко Риълти” ООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2...

Обява за инвестиционно предложение

17-01-22На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Расим Юсеин Расим и Тезджан Гюнерова Ахмедова с адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 411, вх. 2,...

Обява до заинтерсованите лица

14-01-22О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. МИРОСЛАВ БОЯНОВ ПОПОВ с адрес за кореспонденция: гр. София, ул....

Обява до заинтерсованите лица

07-01-22 О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. БИСТРА КРАСИМИРОВА САКЪНТИЕВА и ХРИСТО МИХАЙЛОВ САКЪНТИЕВ с...

Обява до заинтересованите лица

30-11-21О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “Фриизон 21” ЕООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул....

Обява до заинтересованите лица

01-11-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ИВАНКА ПЕТРОВА ПАШОВА с адрес за кореспонденция: гр. Пазарджик, съобщава на засегнатото население, че има следното...
1 2 3 5 6 7 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.