Новини

|< << 3 4 5 7 8 9 >> >| 

Обява до заинтересованите лица

24-09-21“Сиймар” ООД с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2 съобщава на засегнатото население, че имат следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор 72709.61.26 по...

Обява до заинтересованите лица

14-09-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Фирма “Ванеса 33” ЕООД с адрес за кореспонденция: с. Доброславци, ул. Отава № 34, район Нови Искър, съобщава на...

Обява до заинтересованите лица

01-07-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Бончев Узунов съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “промяна...

Обява до заинтересованите лица

23-06-21Съобщаваме на заинтересованите лица, че Александър Христов Гайдаров с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор 2 има следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на земеделски имот за жилищно...

Обява до заинтересованите лица и общественост

07-05-21На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Иван Георгиев Пешев с адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул.“Обзор” № 2. п.код.5306 СЪОБЩАВА на засегнатото...

Обява до заинтересованите лица

05-04-21 О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. “ЕЛВИ” ООД адрес за кореспонденция: с. Велковци, общ....

Изработен е ПУП на СО "Балъм дере", Варна.

01-04-21Изработен е проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация и застрояване по плана на СО „Балъм дере“ , район „Владислав Варненчик“, гр. Варна. Площта на разработката е 40 дектара. Писмени възражения,...

Обява до заинтересованите лица

01-04-21“БОЛКИНВЕСТ” ЕООД адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, пощ. код 5300 съобщава на засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: “промяна предназначението на земеделски имот и...

Обява до заинтересованите лица

24-03-21 О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. Димитър Тодоров Алексиев адрес за кореспонденция: гр. Габрово...

Обява до заинтересованите лица (12.03.2021 г)

12-03-21О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г. ТРАЯН ИВАНОВ ЗАГОРОВ адрес за кореспонденция: гр. Габрово, ул....
|< << 3 4 5 7 8 9 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.