Новини

|< << 660 661 662 663 664 665 666 

Проект за изграждане на многофункционален административен комплекс

20-01-09На терен от над 600 дка на мястото на бившите казарми в т. нар. местност Къро, правителството иска да бъдат изградени административни, офис сгради, търговски зони, жилища, спортни съоръжения и парк. Шестте световно...

Парламентът прие промени в Закона за горите.

16-01-09 Народното събрание прие на заседанието си на 16 януари 2009 г. на второ четене промени в Закона за горите, с които прекратява замените на земи и гори от държавния горски фонд. Те предвиждат процедурите по замяна,...

Нов имотен регистър от февруари в районните съдилища в страната.

16-01-09По време на парламентарния контрол премиерът Сергей Станишев оповести създаването на нов регистър, който ще подобри контрола върху опитите за реализиране на имотни измами. Премиерът обясни, че в последните години се...

Предвижда се изграждане на обходна улица около летище София

14-01-09Столичният общински съвет одобри проект за F030 подробен устройствен план - изменение на плана за регулация на летище София. Планът се отнася за обект писти, пътеки за рулиране и съоръжения за безопасност и засяга...

Долината на дроплите е заличена като защитена територия

13-01-09Със заповед на Министъра на околната среда и водите – Джевдет Чакъров се заличава от регистъра на защитените територии защитената местност Долината на дроплите (Туй косюсу) в землищата на селата Дропла, Змеево и Кремена,...

Община Трявна е реализирала обекти за над 3 млн. лв. през 2008 г.

11-01-09Общата стойност на изпълнените и в процес на изпълнение обекти по линия на капиталовата програма на община Трявна за 2008 г. възлиза на над 3 млн. лв. Приключени са ремонтните работи по реконструкция и пускане в...

Промени в Закона за собствеността и ползуването на зем. земи

09-01-09С новите промени в закона (чл. 25 от ЗСПЗЗ) се допуска промяна на предназначението на мерите и пасищата, които са общинска собственост за изграждане на обекти на техническата инфраструктура и инвестиционни проекти със...

БАСЗЗ иска увеличаване на таксите делба на земеделските земи.

09-01-09Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ) настояват да се въведат по-високи такси за делба на земеделски имоти и да се премахнат таксите за обединяване на имоти на един и същ собственик. Според...

Предстои изготвяне и обновление на кадастралните карти в Севлиево

08-01-09Агенция по геодезия, картография и кадастър възлага създаване на специализирана карта и регистри за територията на гр. Севлиево, община Севлиево, съдебен район Севлиево, област Габрово. Предстои избор на изпълнител на...

Нова кадастрална карта и кадастрални регистри за район "Одесос"

08-01-09Със Заповед (№ РД-18-98 от 10 ноември 2008 г.) на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в Държавен вестник на 06.01.2008, е одобрена новата кадастрална карта за район "Одесос", Варна. Тя не засяга...
|< << 660 661 662 663 664 665 666 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.