Услуги

Услугите, които "ГеоИмот" ЕООД извършва са пряко свъзани с българската администрация. Ние посредничим между физически и юридически лица собственици на недвижими имоти и местните институции отговорни за осъществяването на следните проекти:

Промяна предназначението на земеделски земи и изключване на гори от горския фонд – тази процедура е необходима при желание от страна на собствениците на имота да извършват строителство на обекти в него, несвързани с ползването на земеделските земи (строеж на жилища, складове, търговски площи, промишлени предприятия, ветрогенератори и др.)

Изработване на подробен устройствен план (ПУП) за регулация и застрояване на поземлени имоти – Подробния устройствен план е задължителен за инвестиционното проектиране. С него се регулират само имоти, които не са били урегулирани с предишен подробен план.

Снабдяване със скица на недвижим имот - този документ е необходим в случай на продажба на недвижим имот, започване на процедура по промяна предназначение или регулация, за издаване на разрешение за строеж, при имуществени спорове и др.

Трасиране на недвижим имот – чрез трасирането се установяват точните граници на даден имот.

Смяна предназначение на съществуващи обекти - магазини, офиси, ателиета, фризьорски салони, хотели и др.

    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.