Полезно
+0 up   -0 up

Желая да се възползвам от условията на наредба 19/25 10 2012г за стр в зем земя Имам 4бр имоти в

Желая да се възползвам от условията на наредба 19/25.10.2012г. за стр. в зем. земя. Имам 4бр. имоти в едно землище с обща площ 2242кв.В ОДЗ ми обесняват,че по т.7,ал1 площа на застрояване/10%/е съответно 224кв и не може да се обособи нов имот с ПУП, тъй като имота в който искам да строя е по-малък от 1дка.и има противоречие с ЗПЗЗ.Според мен нямат основание да обособяват нов имот сПУП тъй като текста на чл.7, ал. 1 се отнася за имоти над 10дка.макар,че в текста на съответния член това не е упоменато.Моето тълкование ,че не е необходим ПУП , защото попадам /под 10дка./в хипотезата на чл.2.ал2 т.1. Моля за разяснение по този казус. Благодаря.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Г-н Инков,радвам се, че имам възможност да Ви отговоря, тъй като съм служител в съответната система и изготвям такива становища. Вашият имот e под 10 дка. От него не може да бъде обособен отделен имот, съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от ЗСПЗЗ и пчл.7 от ППЗСПЗЗ.В случаите, когато това е невъзможно, не следва да се обособява отделен имот.Сградите и постройките се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване, а тази част се определя съгласно чл.7, ал.1 във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата, т.е. 10% от общата площ на имота/имотите (земеделска земя), собственост на лицето, в едно землище.Това представлява площта, в която ще се разположат сградите. В границите на тази площ, 20% е площта на застроените сгради, които във въшия случай може да представляватедноетажни селскосткопанск
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.