Полезно
+15 up   -1 up

Може ли да се строи на зем. земя без смяна на предназначението й?

 Условията за строителство на земеделска земя са описани в НАРЕДБА № 19 от 25 октомври 2012 г.
 за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението. В такива случаи се разрешава застрояване, свързано с ползването им, както следва:
 1. при имоти с площ до 10 дка – на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;
 2. при имоти с площ над 10 дка – на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.
 Има редица ограничения, които се прилагат според Наредбата според, които не може да се строи на земеделски земи, например за:
 - земеделски земи, които попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони и селищните образувания, определени с ПУП по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ;
 - за територии, за които с ПУП е предвидено изграждане на обект – публична общинска или публична държавна собственост, или е въведена строителна забрана;
 - за земеделски земи, които попадат в охранителни зони „А“ и „Б“ съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
 - в сервитутите на естествени и изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове, минни разработки и др.;
 - в зоните за санитарна и хидрогеоложка охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, в буферните зони около природните резервати, обектите на културно-историческото наследство и др.;
 - в хигиенно-защитните зони на депата (сметищата) за контролирано обезвреждане на твърди битови отпадъци;
 - в границите на действащите напоителни полета;
 - в териториите с неподходящи за строителство инженерно-геоложки и теренни условия, в т. ч. и в свлачищни участъци и райони;
 - в други случаи на определени сервитути, охранителните зони и специални режими на ползване.

 Застрояване в земеделски земи с площ до 10 дка се извършва въз основа на виза за проектиране издадена от главния архитект на общината.
 Застрояване в земеделски земи с площ над 10 дка се извършва въз основа на план на застрояване.
 Площта за застрояване може да достига до 10 на сто от общата площ на имота /имотите, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. Площта на застрояване се обособява в определен с подробен устройствен план имот като се спазват следните норми:
 1. плътност на застрояване – до 20 %;
 2. интензивност на застрояване – до 0.4.

 Застроената площ на помещенията за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м.

 В земеделски земи сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа.
 Разстоянието на сградите, постройките и съоръженията от границите между два съседни имота при свободно застрояване не може да бъде по-малко от 3 м.
 Сградите, постройките и съоръженията могат да се разполагат свързано по границата между два съседни имота при взаимно съгласие на собствениците, удостоверено с нотариално заверени подписи, като не се допуска отвеждане на дъждовни води от покривите на сградите в чужд имот.
 Земеделските земи и определените площи за застрояване могат да се ограждат с подходящи огради. Видът и височината на оградите се определят по реда на чл. 48 ЗУТ.
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Dobur den,
Sdraveite, iskam da popitam sa shilsten container, trjabva li mi rasreschenie i kade mog ada go polucha, i sa nego li vashi min 3 metra do granizata ?
blagodarjaj Vi predvaritelno
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте искам да попитам дали е възможно да се изкопае изкуствен водоем на земеделска земя за риболов какво е необходимо да се направи
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте искам да попитам дали е възможно да се изкопае изкуствен водоем на земеделска земя за риболов какво е необходимо да се направи
Zdraveite iskam da kupia stari zapusteli lozia koito ne sa v regulacia te
granichat sas poslednite kushti v seloto ako gi kupia sled tova koi dokumenti triabva da imam za da postroia malka kushta loziata sa 3 dekara
 
Здравейте,
закупих поземлен имот 960кв.м.,
Земята е земеделска с
за начините на трайно ползване на поземлените имоти - За друг вид застрояване

Интересувам се какво мога да застроя на нея, смятам да гледам пчели.
Трябва ли някакъв документ от Областната дирекция по земеделие, като нямам намерение да сменям статута на земята.

От това което прочетох -
Наредба № 19/25.10.2012, регламентираща възможността за застрояване на земеделски земи без промяна на предназначението им.

. .....Необходими документи Лицата, които желаят да извършат строителство в собствени земеделски земи,..... застрояването касае имот с площ до 10 дка, в които случаи
е достатъчно издаването на виза за проектиране от страна на главния архитект на общината. Разрешаването на строителството също следва общите
принципи на ЗУТ, като разрешението за строеж се издава въз основа на документ за собственост, влязъл в сила ПУП (или виза за проектиране), ...

Моля, за информация и предварително Благодаря.
 

Здравейте,отговора който получих е:Здравейте, за пчелин не е нужно разрешение за строеж. Може да сложите кошерите без проблем. ...... НО
освен за кошерите ще ми трябва и помещение,все пак този пчелин трябва да се обслужва ,ток ,вода , посуда,
приботи и т.н..Трябва да имам някаква пострийка и вода , и осветление.... Очаквам отговор
За това питам
Здравейте,собственик сьм наземеделска земя 6 категория в софия смардана мога ли да си поставя от зглобяемите къщи,без да променям статута и до колко кв.м.нужни ли са ми строителни документи от общината.
 
Арендатор ъмна земеделска земя, която ми е предоставена за ползване като пасищеза животните, които отглеждам. Въпросът ми е : Мога ли в качеството си на арендатор с подписан договор за аренда с общината да построя паянтов навес, без да промянем предназначението на земеделската земя. навесът ще се използва за почивка на животните.
 
Обмислям покупка на парцел в София. В момента тече обществено обсъждане за новия ПУП. Според този ПУП за избрания от мен парцел се предвижда свързано застрояване към северния комшия (който е УПИ от 800 кв.м с 2 еднакви имота в него и едноетажна къщурка близнак в тях - калкана е откъм южния имот), допуска се 3 етажа гаражи (зоната е Жс). Аз планирам строеж на къща, не на кооперация. Собственика е в чужбина и не му се занимава да възразява срещу калкана. След като влезе в сила новия ПУП (и ако купя парцела) - ще бъда ли длъжен да строя къщата на калкан или мога и свободно застрояване ? Лицето на парцела е 22м, дълбочина 36м - така че има достатъчно място за отстояния.
 
Полезно
+4 up   -0 up
Здравейте!Собственик съм на 900 кв.м.,което е част от парцел-земеделска земя,с уточнени съседи и разпределение.Мога ли да застроя в моята част едноетажна сграда и каква квадратура?Парцелът 5400 кв.м е между митница и Беломорски квартал Пловдив,но се води Белащинска мера.
 
Здравейте. Собственик съм на имот 3,5 дка ,който попада в НАТУРА 2000. Възможна ли е смяна на статут. Идеята е изграждане на ферма за месодайни крави. Благодаря!
 
Полезно
+7 up   -12 up
Здравейте, Имам земеделски имот от 2 дка. 450 кв. в едно землище,шеста категория. До колко квадрата постройка мога да построя,без да променям статута и? И нужни ли са ми строителни книжа от община и строителен отдел?
Благодаря ви предварително!
 
мога ли да построя ферма за изкуствено гледане на риба.Необходим ми е хангар около 150 кв.м.!Трябва ли ми проект от общината и строителния отдел.Мястото се намира в местността Дюзлюка,Ямбол.
Здравейте, Имам земеделски имот от 3 дка. Пета категория
в едно землище. До колко квадрата постройка мога да построя,без да променям статута и? И нужни ли са ми строителни книжа от община и строителен отдел?
Благодаря ви предварително!
Zdraveite, imam 1000 kv. metra livada v selo Beli Osam / Troyan. Kakva zgrada moga da si postroya ? Sklad, Kravarnik, gabarnik, ili neshto podobno !
 
Здравейте имам имот в гр. София на околовръстното шосе след Люлин посока Овча купел. Каква е процедурата за урегулиране на имота и колко пари ще струва цялата процедура.?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, харесали сме имот край язовир, във вилната зона на с. Извор, общ. Родопи, площа е 9 дка близо, води се зем. земя, до колкото разбрах, има ток и вода прекарани, в близост има други вили. Идеята ни е да си построим и ние вила. Възможно ли е да се построи такъв вид постройка без смяна на предназначение или е необходимо да се мине и през тази процедура и едва тогава да строим?
Благодаря предварително!
 
Здравейте! Имам земеделска земя 550кв.м. по параграф 4 и искам да построя малка постройка около 35кв.м.
Ходих в общината да искам да ми издадат скица и виза на имота, но от там ми отговориха:
"Скица и виза не могат да бъдат издадени, тъй като имота попада в земи по параграф 4 от ЗСПЗ. Съгласно заповед РД-46-494 от 22.8.2003 ма МЗГ и РД-02-14-545 от 22.8.2003 ма МРРБ за този район ще се изработва план на новообразуваните имоти"
Ходих до енергото да искам да ми пуснят ток с този документ от общината, но те отказаха.

Мога ли да направя направя нещо или да се отказвам докато е време?
 
Полезно
+1 up   -1 up
Имам земеделска земя 630кв.м. по параграф 4 и искам да построя малка постройка около 35кв.м.
Полезно
+7 up   -1 up
Здравейте ако имам 10 декара.Колко трябва да е застроената площ за крафеферма и къща за живене на 2 етажа.
 
Полезно
+7 up   -0 up
Здравейте! Имам земеделска земя 554кв.м. по параграф 4, колко и каква постройка мога да построя? Бих искал 35кв в/у фундамент с таванско към 50кв и лятна (преместваема кухня)до първия етаж. Възможно ли е? Земята се намира в гр.Кърджали
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте! Имам земеделска земя 554кв.м. в местността Циганка, колко и каква постройка мога да построя?
Здравейте ,
Притежавам 1.7дка земя в кв.Върба , гр.Радомир . В нотариалния акт от 1957 ,с който дядо ми е купил имота , пише "празно дворно място" (в последствие са построени 2 постройки - жилищна и селскостопанска , в имота има трифазен ток и вик). В нотариален акт от 1997г пише "празно дворно място...,влизащо в населената и застроена част на селището...".Имам нужда от семейно жилище и искам да строя в имота си , но се оказва , че имота ми се води "земеделска нива 3та категория" . Какво трябва да направя,за да мога да си построя дом ?
 
Полезно
+0 up   -3 up
Здравейте, имам 602кв.м., попадащи в параграф 4 искам да си направя малка постройка за инвентар. Въпросът ми е до колко кв. м. имам право да застроявам, и какви са условията и редът?
Имота се намира в гр. Разлог.
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте, имам 550кв.м. земеделска земя по параграф 4, във вилна зона гр.Кърджали, искам да си направя малка вила. Въпросът ми е до колко кв.м. мога да строя или дали мога да направя фондамент и да сложа/направя лятна постройка(преместваема)
Полезно
+3 up   -4 up
Здравейте.Имам земеделска земя 500 квадратни метра Искам да питам каква постройка от колко квадрата мога да построя без да сменям статута на земята
Полезно
+1 up   -3 up
Здравейте Имам 500 квадрата земеделска земя въпроси ми е каква постройка от колко квадрата мога да построя без да сменям статута на земята
Полезно
+2 up   -0 up
имам 14декара колко кв.м мога да застроя
 
Мога ли да поставя вендинг автомат и фризер или количка за сладолед на собствена земеделска земя попадаща в зона А на морето
 
Полезно
+0 up   -0 up
Собственник на зем.земяв Натура.Можостройка за живеенее ли да сш направя временна стройка която ще ползвам само лятото.
 
Здравейте!Притежавам 6 дка зем земя и постройка в нея ат 42 кв.м.При подаване на данъчна декларация графата земя и сгради ли трябва да отбележа или само земя.Хубав ден!
 
Здравейте, възможно ли е върху земеделска земя да се строят спортни съоръжения /тенис игрища, футболни игрища, които са покрити с балон/ и какви са необходимите документи за това? Благодаря
 

 Здравейте! Да, може да се строи след като бъде променено предназначението на земята.

Моля, пишете ни къде се намира имота, колко е голям и каква е категорията на земята

ако искате да Ви изпратим оферта за наша услуга.

Здравейте!
Притежавам имоти в едно землище с площ 100дка. Занимавам се с отглеждане на плодове и зеленчуци. В избран от мен имот с площ малко под 10дка искам да застроя склад с хладилно съоръжение за съхранение селскостопанската си продукция. Главният Архитект на общината ми издаде виза за проектиране по чл.2, ал.1, т.1. Получих разрешение за строителство от Министерство на земеделието и храните по чл.2, ал.1, т.2, т.е трябва да направя ПУП. Истоната е, че моето съоръжение попада в чл.2, ал.1, т.2, но според площта на имота съм в.1 Необходимо ми е за хладилното съоръжение да изградя трафопост. Въпросът ми е следният: Възможно ли е според Наредба №19 да изградя трафопост без промяна предназначението на имота, но с реализиране на ПУП за застрояване или трябва да обособя отделен имот (например от 50кв.м.), на който да сменя предназначението и там да направя необходимия ми трафопост.
 
Здравейте!Имот от 3.000декара.Който е земеделска земя и по предназначение нива.Искам да попитам ако влезе в регулация дали ще се промени статута му предназначението от земеделси в статут за право на строеж без да сменям статута на имота ,след като влези в регулация
 
Полезно
+3 up   -0 up
Здравейте !Можели да пипитам за имот в квартал на Пловдив.Въпроса е дали ще се смени статута му от нива ипредназначението на имота от нива в статут строително разрешение,ако влезе в зоната на имота в градска зона/част?Благодаря предварително и ще ползвам вашите услуги.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте.!Имот в регулация имаме в квартал в регулация но е със статут земеделска земя.Впроса ми е когато влезе ицелия вартал в регулация и този имот дали вече е нужно да сменяме статута и дали е може да стрроим в него без смяна на статута.Благодаря,ви много!
zdraveite, imam darvena posstroika 120m po 4l. 19 v-y darjavna zemia ot 25 godini ,moje li da znaia dali imam niakakvi prava ? .......................................................................................................................
 
Здравейте,притежавам имот 4 дка,който е земеделска земя, искам да построя ферма за отглеждане на крави - трябва ли да сменям статута на земята от земеделска и ако да, в какъв статут?Насочете ме от къде и как да започна?Благодаря Ви предварително!
 
Мога ли да построя на 500 кв.м земеделска земя намираща се в в регулацията на град Благоевград къща постройка до 35кв.м
 
Здравейте! Притежавам имоти в едно землище с обща площ 12.000 дка, като единия имот е 4 дка, а другия е с площ 8 дка. Искам върху 4.0 дка да построя конюшна за отглеждане на 2 коня. При подаването на молба в ОД Земеделие ми отговориха,че имота на едно място трябва да бъде повече от 10 дка., а в Наредба 19 е описано имота или имотите в едно землище с площ над 10 дка. Как трябва до процедирам в този случай?
 
Здравейте,
Имаме няколко места на територията на Казичене, общ. Панчарево, София град по 1 декар и едно място, което е 0.2 декара. Интересувам се може ли да строим върху тях и доколко квадратни метра може. Искаме да построим преносима къща, която да се обитава. Възможно ли е това, как става и може ли без промяна на статута на земята. Ще може ли да прекараме ток, вода и др..
 
Здравейте!Наследник съм на имот зем. земя-ливада от 5,736 дка.в този имот има постройка за сезонно ползване от 42 кв м
Сега искаме да си прехвърлим земята и постройката на сина но се сблъскваме със следната трудностлДават ни оценка на земята за 13000 хиляди лева и ние не сме съгласни с тази оцинка.Отговора им е че е деклариран целия имот в даньчното ни и ние искаме да подадем коригираща декларация да декларираме само постройката но устни ни отказват и не приемат декларацията.Техничката не иска да ни издаде скица на постройката -трябвало да викнем фирма да ни заснеме постройката и да ни отдели от ливадата прилежащ терен.Но при консултация с друг техник ни каза че не е необходимо защото земята си е наш Благодаря ви предварително
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте. Притежавам около 11 дка земеделска земя, находяща са в землището на с.Славеево, общ.Ивайловград. Земята се намира в близост до КПП Славеево - Кипринос, до самия път. Намеренията ми са да си построя фермерска къща, в която да настанявам и гости, да отглеждам овце, т.е. да се занимавам със дребно животновъдство и туризъм. Въпросът ми е има ли ограничения за строеж на къща върху земеделска земя, като се има предвид отдалечеността й от международна граница и КПП? Защото доколкото разбирам от наредбата, нивата е по-голяма от 10 дка. На съседна до тази нива имам и друга такава, но около 3 дка. Искам да я направя къмпинг. Там искам да построя едноетажна масивна постройка с тоалетни, бани, перални. Благодаря.
 
Полезно
+2 up   -0 up
ИМАМ ЛИВАДА 2 ДЕКАРА НА ХИЖА СТУДЕНЕЦ ,ИСКАМ ДА ПОСТРОЯ 100 КВАДРАТА КЪЩА,ИЛИ ДЪРВЕНА КЪЩА НО С ПОСТАМЕНТ ,ВЪЗМОВНО ЛИ Е И КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА МИ НЕОБХОДИМИ,БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
 
Полезно
+0 up   -0 up
Можели да се построи от камък постройка до 30кв в уреголиран имот
Благодаря предварително
здравейте,имам запитване към вас.Имам вилно място от 448кв.м.Не е в регулация,има ток и вода.Искам да застроя къща от 60кв.м.Площа на къщата в норма ли е?И ако не се спази нормата ще ме накарат ли да я съборя.Или ще имам наложена глоба?
 
Здравеите с молба към Вас за отговор - мога ли да построя сел.стоп. построика - метален навес 350кв.м върху зем. земя с плош 2дка и какво трябва да направя.Собственик съм на общо 50 дка зем. земя в с.Рельово общ.Самоков.Благодаря Ви.
 
Здравейте?
Интересувам се мога ли да поставям временно съоръжения за компресиране на газ в земеделска земя-нива? И съгласно кой закон или наредба и член?
 
Имам земеделска земя 3 категория ливада неполивни условия 1,200дк,в землището на гр Елин Пелин на 200м от къщите и стопанският двор. Въпроса ми е. Какво мога да построя на това място.
 
Здравейте,
имам 8дка зем. земя. мога ли да построя 150кв.м дървена конструкция(склад) за съхранение на кошери, обработка на мед и т.н., без да променям предназначението на земята. на същата земя ще са ми и пчелите. И ако може какво трябва да направя.Благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Мога ли да построя на 500 кв.м земеделска земя намираща се в кв.Шенини-гр.Габрово сглобяема дървена къща до 50кв.м
 
През 1994 год. с решение №121 на ПК-Ситово е възстановено правото на собственост на баща ми Азис Осман - площ на парцела:5.360 начин на трайно ползване: населено място. Парцела граничи с населеното място и в него има построена къща /неузаконена/ доста години и незнайно как преди възстановеното право на собственост на баща ми.От тогава досега ние не можем да си влезем във владение на парцела. Каква е процедурата да си ползваме имота? Ако Общината го е предоставила за строителство без нашето съгласие не би ли трябвало да ни обезщети с друг парцел в населеното място. Ходили сме по доста институции и никой не може да ни даде отговор за решение на проблема. Предварително Ви благодарим.
 
Полезно
+0 up   -0 up
zdr, malko trudno talkuvam do 10dk. i nad. 10dk. toest v miasto moq sobstvenost ot 5dk. imam li pravo da si postroq konu6na minimum 200kv.m. pri polojenenie 4e imam 17dk, sobstven imot v zemli6teto, tai kato v /do 10dk./ e opisano pome6tenie za obetavane/ a nad 10dk.e uto4neno i otglejdane na jivotni., zadaljitelno li e stanovi6te ot vei'ka i energo. za6toto obmisliam sobstveni vodoizto4nitzi i energiini paneli? blagodalq predvaritelno.
 
Полезно
+5 up   -3 up
Привет! Моя близка притежава 1ДКА земеделска земя в община Дупница,граничеща с градските къщи с имоти в регулация. Желае да си закупи готово бунгало с р-ри от14,4 или 28,8 кв.м.Как да постъпи за да може законно да го постави и ползва?
 
Здравейте,
Притежавам два съседми имота, по 3 декара, м/у с.Бистрица и с.Железница. Статутът им е 7ма категория пасище. Бих желала на тях да изградя две оранжерии, всяка около 100кв/м, малка жилищна сграда и ограждение на имотите. На този етап не желаем да прокарваме ВиК и ЕЛ-инсталация. Какви законови мерки трябва да предприемем?
Предварително благодаря за информацията!
 
Оранжериите в зем.земи считат ли се за строителство
 
Изграждането на полиетиленова оранжерия без бетонови фундаменти
800 м2 , трябва ли да се сменя предназначението на земята?
Здравейте. Интересува ме дали притежателят на гора има правото да строи в нея и ако да , има ли ограничения на това какъв вид постройка ще е? Благодаря.
 
Здравейте. Интересува ме дали притежателят на гора има правото да строи в нея и ако да , има ли ограничения на това какъв вид постройка ще е? Благодаря. 7 декара иглолисна гора граничашта със земеделски път..
Полезно
+0 up   -0 up
Imam 1 dekar zemedelska zemia mogali vremenno da ia preodreda na avto kashta bez postroika samo da nasipa chkal.
 

 Imam 1 dekar zemedelska zemq moje li da napravq vila do 80 kvadrata bez da promenqm statuta na zemqta? predvaritelno blagodarq!

 
здравейте колко горе долу излиза цялата документация за строеж по наредба 19 става въпрос за 50-60 квадрата постройка.
 
Полезно
+0 up   -0 up
колко горе долу излиза цялата документация за строеж по наредба 19 става за 50-60 квадрата?
Здравейте,имам една втора част от 5 000 мв.м земеделски имат в землището на Благоевград.Този имот е разделен между наследниците.Мога ли да построя селскостопанска постройка с размери 100 кв. м. и декларация за съгласие от другият собственик ли е нужно за това.
 
Здравейте,притежавам имот 4 декара в гр.Карлово,кв.Сушица със статут земеделска земя,6 кат.имам желание да си построя вила на този имот,през него преминава водопровод с питейна вода.Имота се намира на 300м от последните къщи на кв.Сушица и на 100м от вилна зона. Имам ли право да построя вила? С каква площ? Какви са стъпките по тази процедура
 
zdraveite iskam da popitam na kakvo razstoqnie ot qzovir Dospat moje da stroi masivna postroika na dva etaja i/ili na kolko etaja tui kato imam 1 dka.tuiv blizost do qzovira na okolo 500 metra i dali moga postroika koqto ne e masivna t.e. ot durvo po podrobno ako moje da mi otgovorite Blagodaria predvaritelno
 
AZ I MOI SASELJANI OBRABOTBAME ZEMI V ZEMLISTETO NA KAZICHENE,OBST.PANCHAREVO.EDINIJAT OT MOITE IMOTI E V KRAJA NA MASIVA S PLOST 2500kv.m. MOZE LI DA SE IZGRADI PLOSTADKA S NAVES ZA OBSLUZVANE NA TEHNIKATA-/ZARADANE S DIZELOVO GORIVO,BBENZIN,SMJANA NA MASLA,DREBNI REMONTNI DEINOSTI,SAHRANENIE NA REZERVNI CHASTI,MALKA POSTROIKA ZA OHRANA I DR./!
 
имам 2дка земеделска земя която е на 500метра от дворът ми понеже съм последна къща.въпросът ми е има ли вариант да си направя воден басейн за съхранение на зарибителен материал и към кого да се обърна какви документи ще са ми нужни?
 
Здравейте, закупих 1200м2 в с.Бърдени.Имота е в централната част на селото но е със статут -земеделска земя.Моля,за отговор какво ми е разрешено от рода на лека постройка, преместваем обект или др. без смяна на статута. Кой е регламентиращия документ.Благодаря предварително
 
Здравейте, г-н Филков, Благодарим Ви за запитването. Документът, който регламентира застрояването в земеделските земи без промяна на предназначението е Наредба 19 от 2012 г. Според нея от всички земеделски имоти, които притежавате в общината може да се определи двор на застрояване, който да е най-много 10% от общата им площ. Ако имате само 1.2 дка. този двор ще бъде 120 кв. м. от които може да застроите 20% или само 24 кв. м. В случай, че тази площ не е достатъчна вариантите са да имате повече земеделска земя или да промените предназначението на тази. Пишете ми ако искате да Ви изпратим оферта за нашата услуга по смяна на статута. Ще е добре да ни изпратите скица на имота. Очакваме Вашия отговор.
Здавейте , имам 3 ниви 4,5дка, 4,8дка и 3 дка.Общо 12,3 дка в едно землище.На първата нива искам да построя малка кравеферма(само тя има излаз към пасище)- обор и стая за живеене.Според наредба 19 в коя категория попадам под 10 или над 10 дка при положение, че са 3 отделни ниви на различни места в едно землище.Как да тълкувам имотИ под 10 и над 10 дка?Има се предвид площта на единичен имот или общо на отделните имоти.Мога ли в моя случай да построя обор без смяна на статута на земята.Благодаря и поздрави.
 
Здравейте, г-н Атанасов, Благодарим Ви за запитването. В Наредба 19 се има предвид общата площ на всички имоти, които притежавате в едно землище, но за да бъде валидна трябва да няма действащ общ устройствен план за населеното място. Моля, пишете ни къде се намират имотите ако искате да изпратим оферта за нашата услуга.
Здравейте, притежавам 20 дк. земя и желая да построя двуетажни сглобяеми помещения за обитаване не повече от 200 кв. м. Въпросът ми е тези 200 кв. м. се отнасят само за използваната земеделска земя за постройката или като разпъната застроена площ от двата етажа? Благодаря предварително.
 
Здравейте, г-н Христов, Благодарим за изпратеното запитване. От тези 20 дка. се определя 2 дка. двор на застрояване, от който може да застроите 20%. Т.е. ще имате 400 кв. м. застроена площ, която може да е на 2 етажа или да имате общо РЗП от 800 кв. м. 10% от цялото РЗП могат да се използват за помещения за обитаване. Тези условия са в сила само ако няма действащ общ устройствен план за населеното място. Ако имате въпроси ние сме на разположение.
Обработвам около 500дка в едно землище, от които около 140дка собствена земеделска земя. На едната от личните ми ниви (5дка), граничеща с ливади искам да построя кравеферма.Ще трябва да се застрои площ около 1000-1200кв.м от които около 700кв.м.-обор,а останалото за сеновал и помещения за обитаване. При необходимост, мога да закупя съседен парцел от 4,5дка. При тези условия, мога ли, и колко от нивата мога да застроя без смяна на предназначението на земята?
 
Желая да се възползвам от условията на наредба 19/25.10.2012г. за стр. в зем. земя. Имам 4бр. имоти в едно землище с обща площ 2242кв.В ОДЗ ми обесняват,че по т.7,ал1 площа на застрояване/10%/е съответно 224кв и не може да се обособи нов имот с ПУП, тъй като имота в който искам да строя е по-малък от 1дка.и има противоречие с ЗПЗЗ.Според мен нямат основание да обособяват нов имот сПУП тъй като текста на чл.7, ал. 1 се отнася за имоти над 10дка.макар,че в текста на съответния член това не е упоменато.Моето тълкование ,че не е необходим ПУП , защото попадам /под 10дка./в хипотезата на чл.2.ал2 т.1. Моля за разяснение по този казус. Благодаря.
 
Г-н Инков,радвам се, че имам възможност да Ви отговоря, тъй като съм служител в съответната система и изготвям такива становища. Вашият имот e под 10 дка. От него не може да бъде обособен отделен имот, съгласно изискванията на чл.7, ал.1 от ЗСПЗЗ и пчл.7 от ППЗСПЗЗ.В случаите, когато това е невъзможно, не следва да се обособява отделен имот.Сградите и постройките се разполагат в част от имота, предназначена за застрояване, а тази част се определя съгласно чл.7, ал.1 във връзка с чл.5, ал.1 от Наредбата, т.е. 10% от общата площ на имота/имотите (земеделска земя), собственост на лицето, в едно землище.Това представлява площта, в която ще се разположат сградите. В границите на тази площ, 20% е площта на застроените сгради, които във въшия случай може да представляватедноетажни селскосткопанск
Здравейте. Собственик съм на 3 ниви /2.5дк 1.5дк. и 0.5дк/,който са една до друга.Покрай тях от едната страна на всичките ниви минава полски път който го има на скицата.Намират се до вилно селище до Кърджали на 2км. Интересува ме следното: 1. По новата наредба 19 мога да си построя вила,/САМО С ВИЗА ЗА СТРОЕЖ/ с ЗП 80кв.м и 160кв.м РЗП въпрос:Колко висока ще ми е оградата 2. Или смяна на предназначението само на единият имот от 0.5дк. въпрос:Колко висока ще ми е оградата ИЛИ НА ЦЯЛО ,КАКВО МОГА ДА ЗАСТРОЯ ВЪРХУ ТЕЗИ ИМОТИ КАКТО И ПРИЛЕЖАЩАТА ОГРАДА КЪМ ТЯХ
 
Здравейте,искам да си купя къща на село,но същата къща се намира в края на селото и е предпоследна.Води се че е застроена на земеделска земя.Разрешено ли е това по закон,и дали въобще се издава проект за строеж на къща върху земеделска земя?Благодаря предварително
 
Здравейте имам нива с площ от 1311 кв.м в земл. на гр.Казанлък. Според Наредба №19 ,колко застроена площ имам право да застроя в тази нива.
Да, може къщата да е построена върху земеделска земя. Важно е да има за нея разрешение за строеж или удостоверение за търпимост.
Здравейте,имаме 1 дказемеделска земя-нива пета категория в землището на гр Баня,Карловско,кото граничи с първокласен държавен път,през имота минава електропровод 20 киловолта ,който е приблизително на отстояние от пътя,имаме ли право да построим малка сглобяема къща и до колко квадрата
 
Здравейте , поздравявам ви за хубавия сайт и за възможността хората да задават своите въпроси , имам само една препоръка да поставяте ясно отличима дата на статиите и коментарите понеже в тази материя е важно да знаем колко актоални са те . Сега към моя въпрос , имам мечта да си построя родово имение , тоест на земя между десет и двайсет декара да построя малка едноетажна къща за моето семейство с една две селскостопански постройки , на останалата земя ще се засадят различни растения от които ще се прехранваме , въпроса ми е каква земя трябва да купя за целта
 
Ние сме собственици на 5400 кв.м земеделска земя ,близо до град Пловдив,но не е в регулацията,а е Белащинска мера . 6 наследника сме-по 900м.Имаме ли право всеки от нас да си построи някаква малка постройка на мястото и какви документи се изискват?
 
Здравейте! За да може да строите трябва да промените предназначението на имота и да го разделите на отделни части. Моля, изпратете ни скица на имота, за да направим проверка.
Какви са сервитутите на републиканските и общинските пътища
 
На искам да купя имот, който граничис път от републиканската мрежа. В имота ще се извършва търговска дейност. Колебая се между 3 имота - в рвгулация на населеното място, в регулация, но в урбанизираната зона и нива. Въпросът е може ли да се постави контейнер или подобен преместваем обект и на какво отстояние от пътя?
Какъв сервитут трябва да се спазва за поставянето на автобусна спирка на републикански път Пловдив -Карлово
Полезно
+1 up   -0 up
В Закона за пътищата е записано, че републиканските и общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 50 м при автомагистралите, на 25 м при останалите републикански пътища и на 10 м при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.
Когато ограничителната строителна линия попада в обхвата на пътя, тя се измества и се разполага по външния край на ограничителната ивица.
В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се определя с устройствените и застроителните планове.
Имам земя /нива/ граничеща с републикански път /Околовръстния път на Първомай/. Виждам, че сервитутът е 25м. Тази ивица /сервитутът на пътя/ отнема ли се при вкарване на имота в регулация и мога да правя нещо на нея или просто имота се намаля с площта на сервитута?
Полезно
+0 up   -0 up
Сервитут? общ път белозем?
Ако част от частен имот попада в зоната на сервитута на пътя,може ли да се стопанисва по предназначението си?
Имотът се намира до главен път Плевен - Русе в землището на село Козар Белене?
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте имам имот който граничи с първокласен път на какво отстояние от края на пътя мога да си поставя ажурна ограда.
Ръководител съм на обект(бивша вакуумна фабрика), над част от територията на който преминава пътен надлез (общински обект).
Въпросът ми е - трябва ли общината да заплаща някаква такса или обезщетение, за това преминаване през (над) частен обект?
Обектът е в гр.Видин.
Полезно
+0 up   -0 up
Този, който съм поставил по горе.
Вижте Закона за пътищата: Чл. 6. (1) Републиканските и общинските пътища имат от двете си страни ограничителна строителна линия, която се разполага на 50 м при автомагистралите, на 25 м при останалите републикански пътища и на 10 м при общинските пътища, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране. (2) Когато ограничителната строителна линия попада в обхвата на пътя, тя се измества и се разполага по външния край на ограничителната ивица. (3) (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2009 г.) В границите на урбанизираните територии ограничителната строителна линия се определя с устройствените и застроителните планове.
Въпросът ми е конкретен - трябва ли общината да заплаща правото за преминаване на неин обект (надлез)над част от частен имот?
Здравейте. Имам имот със статут на земеделска земя 1000 кв.м. и не е в регулация. Въпросът ми е следния: Задължително ли трябвва да вкарам парцела в регулация и да изкарам разрешително за строяж ако искам да изградя сглобяема преносима постройка без да изливам бетон за основи.
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.