Полезно
+0 up   -0 up

Водоснабдяване на поземлен имот по КК и КР

Здравейте, моля Ви да вземете отношение и изкажете мнение, ако е възможно и ми дадете съвет как да реша следният казус.
През м.март 2015г. закупих ПИ в с.Добревци общ.Трявна.През имота пеминава водопровод за питейно–битови нужди за живущите в населеното място.Водопровода е реализиран от местното население преди повече от 60 години като същият се потдържа с местни средства и към момента.През м.август внесох в общината инвестиционен проект за строителство на жилищтна сграда с РЗП 112 кв.м, като декларирах с нотариално заверена декларация,че сградата ще се водоснабди от преминаващия през имота ми действащ водопровод,а при непредвими обстоятлства чрез водоноска и/или от постоянно течащта чешма която е в непосредствена близост до границата на парцела.На свое заседание ОЕСУТ сваля от разглеждане проекта с мотив, че ВИК гр Трявна не може да водоснабди обекта, защото няма в населеното място изградена собствена водопроводна мрежа.За да бъде одобрен проекта ОЕСУТ ме задължава да изградя водовземане по реда на чл.44, ал.4 от Закона на водите /кладенец / като осигуря и противопожарен запас от вода съгласно табл.17а към чл.181,ал.3 от Наредба №Iз–1971 за СТПНОБП.Това законно ли е. Благодаря!
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.