Полезно
+22 up   -4 up

Право на преминаване през съседен имот

 Преминаването през чужд съседен имот може да се наложи по различни причини, напаример заради прекарване на водопровод, строителни дейности, липса на изход към единствената улица нализо и др. Обикновено въпросът за преминаване поставя много проблеми пред собствениците, които искат да преминат през чуждия имот и собственика, който трябва да им даде това право.
  Ако двете страни са в добри отношения, най-лесният вариант е да слючат нотариално заверен договор, в който се определят условията за правото на преминаване. Много е важно в договора да се опомене, че условията описани в него са валидни за всички евентуални бъдещи собственици на имотите.
  В случай, че не е постигнато съгласие между двете страни, и "ако друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на преминаване през чужди поземлени имоти се учредява със заповед на кмета на общината" според чл. 192 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). При тази хипотеза стъпките са следните: 

1. Прави искане до кмета на общината да му се учреди право на преминаване през съседен имот по проектирана нова улица.
2. В общината комисия определя място на преминаване - получавате писмен отговор на искането с молба да представите оценка.
3. Ангажирате независим оценител да изготви оценка на засегнатия имот както и обезщетение за вредите, които ще бъдат причинени на собственика на служещия имот. Оценката се обявява на съседите. Те могат да я облажват в съда.
4. Оценката се подава в общината. Оценката се обявява на съседите. Те могат да я облажват в съда.
5. Комисията я разглежда и въз основа на нейното заключение кметът издава заповед, с която учредява правото на преминаване. Заповедта на кмета се обжалва по реда на ГПК пред районния съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за нейното изготвяне. Съдът решава въпроса по същество. Заповедта се обжалва във всичките й части.

Ако се визират държавни имоти, то тогава заповед издава областният управител.
  В случай, че няма възражения, сумата по обезщетението по влязлата в сила оценка се внася по сметка в търговска банка и се изплаща на собственика на чуждия поземлен имот, през който ще се преминава, по нареждане на кмета на общината.
  Правото на преминаване не може да се използва ако се влошават условията за застрояване, препятства трайно използване на имотите и се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради. Тези забрани могат да се преодолеят единствено, ако страните по договора за учредяване са се съгласили правото да го има, независимо от влошаването.
 Договорът между собствениците или заповедта на кмета се вписват задължително в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, както и по партидата на имота, върху който е учредено правото на преминаване.
 За земеделски земи, ако не се постигне съгласие между собствениците, право на преминаване се учередява със заповед на кмета на общината или на района на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество. 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,
Преди година закупихме втори и трети етаж от три етажна къща.
Къщата е с един водомер който се намира в водомерна шахта.
В момента съседите не ни разрешават новата тръба да мине през техният етаж. В момента съм на ниво изготвяне на проект за питейна вода но ВиК Пловдив ми издаде задание моят водомер да се намира в същата водомерна шахта.
На практика след този водомер ВиК Пловдив нямат ангажимент а съседите не ми разрешават да прокарам тръба за питейна вода на моите етажи.
Какво бих могъл да направя в такъв случай?
Благодаря предварително.
 
Имотът е в планински район и още с прекарване на водоснабдяването през миналия век имотът ми е водоснабден през УП, в който към настоящият момент живее съседката. От няколко години имам огромни проблеми свързани със заплахи, че ще ми "врътне кранчето". Подадох заявление до Кмета на общината, който ме препрати във ВиК, откъдето ми отговориха, че Кмета на Общината е компетентен. Въртим се в порочен кръг. Мисля, че всеки прехвърля топката на другия. Моля за съвет!
 
Над имота ми ,въпреки изразено несъгласие от моя страна ,издебнали и вързали кабел от нашия стълб и кабелът преминава над градината,което ползваме активно .Към кого да се обърна ? Аз съм ел.инженер ,дълги години работила в сферата.Знам,че е осъдително.
Вече съм възрастна и ми е крайно възмутително това непочтено дело.
 
Полезно
+0 up   -2 up
Притежавам производствено хале в центъра на друг ЧАСТЕН имот.
1. Как да учредя право на преминаване
2. Искам да електрифицирам халето, но трябва да прокарам кабел /подземен или въздушен/ 800м. през територията на чуждия имот.
Трябва ли да искам разрешение от собственика или учреденото право на преминаване урежда и този въпрос?
Благодаря.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,през 2010 година построихме навес с барбекю до оградата на съседка естествено с нейно разрешение.Друг съсед с три имота два От които няма излас към път иска да отвори такъв от към нашето място.Барбекюто не е законно опитахме да го узаконим во ни казаха че неможе защото от там ще минава път...Интересно защо не даде излас от към своето място,мога ли нещо да направя?
 
Ние с нотариално заверено договор сме дали съгласие да преминава мръсен канал през нашия имот. Сега се оказва че като се вземат под внимание квадратите които ще се отнемат за улици възможността за строеж е само върху мястото където минава канала. Може да не ни издадат разрешително за строеж. Можем ли да отмени или развали договора който е в полза само на нашия съсед?
 
За учредяване правона преминаване през общински имот за прекарване на водопровод заплаща ли се такса
 
За учредяване на право за преминаване през общински имот 7/седем/метра за прокарване на водопровод заплака ли се такса
 
Как да възстановя правото си на преминаване през съседа си, по общинска Симона пътека,където са ми построени водосточните тръби и цялата ми инфраструктура,но впоследствие съседът ми затвори с ограда, а в кадастралната карта тази пътечка не е отразена и всички казват че е собственост на съседа ми, че вече нямам право да преминавам
 
Направила съм оценка и скица,които съм приложила в общината ,но вече три години общината бездейства ,а сега съседът ми гради ограда там където е пътечката ми и където ми е цялата инфраструктура,как да си отворя пътеката,която при всичко друго не е на съседа ми, а е част от общинска Симона пътека, по по 192 съм подала всички документи За учредяване на право на преминаване,но вече три години нямам отговор ,а имотът ми е напълно лишен от достъп
Здравейте искам да ползвам герана си но е заграден от съседа и казва че е негов имам скица натурален акт който доказва че е мой полицията му казаха да него пипа но той трябвало да го от гради?
 
През моя имот преминава мръсен канал на съседи с които нямаме склюден договор за това преминаване. Мога ли да ги накарам да премахнат канала си от моя имот? В селото ни няма изградена канализация, а всеки сам си е построявал канал до реката. Този канал е точно такъв, но те не са участвали в това построяване, защото наскоро са купили къщата. Ще има ли някъкви последици за мен?
 
Полезно
+0 up   -1 up
През имота ни, дворно място в рамките на град Варна минава мръсния канал на съседа ни с наше съгласие. Имаме възможност и ние да се включим към него някога като строим. На какво отстояние трябва да са основите на къщата от канала и шахтите?
Улицата, на която се води нашия имот е по на високо. Единствения вариант да се вкючим в централната канализация е е да преминем през съседите и да се включим в канализацията на успоредната, разположена по ниско улица. Съседът е съгласен. Ороблемът идва от ВИК, която отказва заустването в централната канализация. Благодаря!
 
През моя имот преминава канализацията на съседен имот. Няма сключен договор с него, нито нотариална заверка, че това преминаване може да се ползва и от другите ползватели на този имот през годините. Може ли да се спре преминаването на канала през моя имот, тъй като имам други намерения за това место?
 
Здравейте!,В КВ.Челопечене-София има изградена незаконна канализация от жителите на квартала ,а именно по ул.Латинка и ул.Карашка,като от ул Карашка бяха включни и си платили живеещите на номерата10,15 и 17 на ул.Латинка почти всички без Латинка 11 ,но канала мина перпендикулярно м/ду УЛ.Карашка от номер 10 ,15 и17 като бяха заустени в ахтата на ул.Латинка 9 и се запона ходене по мъките наводнения с фекални води в мазето,двора и помещението за парно,При всеки по=голям дъжд наводнения и фекалли,но чашата вече прелива и ще пусна писма до всички с предупреждение 6 месеца, р-нКремиковци,които не ги ихтересува факта ,че на ул.ЛАТИНКА 9 живеят 3 деца които са тровени от мръсните води и фекалии и ще ги затворя. Много ще съм Ви благодарни ако можете да ме посъветвате как да разреша казуса!?
 
преди години община главиница без мое съгласие е взела решение да се прекара отводнителен канал през нивите, собственост на много хора. до сега не сме обезщете ни как да си търсим правата
 
Здравейте.
Наскоро премахнах кухненската мебел, за да мога да ремонтирам кухнята.
Мръсната вода от мивката , върви хоризонтално по стената и отива във вертикалния колектор ,който се намира във същото помещение.Тръбата е (видима) около метър дълга и върви закрепена на стената ,а не вградена вътре в нея.
Оказва се, че мръсната вода от мивката на съседите, преминава през стената,която дели двата апартамента и е вързана към моята тръба .Оказва се че не мога да я премахна , защото те не искат да си направят собствени отводни води.
Работя във строителството и съм сигурен ,че този тип инсталация е незаконно.
Предложих да им направя трасе ,което да отвежда мръсната им вода към тяхния най-близък колектор,който се намира във тяхната баня.Тяхната баня граничи със кухнята им,колекторът във банята им е близо и са нужни не повече от 2м тръба и само 1 коляно за изпълнението на трасето.
Знаете ли кой точно член или закон нарушават ,защото не мога да го намеря за да им го обясна и дано се вразумят??
Предварително ви благодаря
 
Здравейте.
Искам да разбера,защо е толкова трудно на ВИК гр. Ловеч, да ми изградят водопроводно отклонениев имота ми, който е в регулация.
През имота минава нов въздушен водопровод,но отказват да пуснатотклонение
от него.Искат да се направи мрежата през двора на съседа, но той не е съгласен.
Мога ли на ваш имейл адрес да ви изпратя становището на ВИК гр. Ловеч и да ми дадете съвет, какво да правя за напред?
 
Полезно
+6 up   -1 up
Как седи въпроса с преминаването на подземни комуникаций през чужд имот ( ток ; вода ) за които няма проект и разрешително и са прекарани преди повече от 10 години какъв е реда за премахването им.
 
Полезно
+0 up   -5 up
Здравейте!Преди две години закупихме етаж от къща със дворче.Двора е разделен с право на ползване от съд преди много години.Може ли да си санираме етажа като влезем в двора на съсобствениците,защото етажа който сме закупили е целият първи и стените на две от спалните са в техния двор, благодаря!Не се разбираме със съседа!
 
Добър ден УВАЖАЕМИ!
Къщата ни е топлофицирана през 1997 г. След 15-тина години, новите собственици на съседния УПИ, без наше съгласие са превързани към абонатната станция в мазето ни. АС се захранва от общия водомер за студена вода на къщата. Разпределението на топлинната енергия за отопление и за топла и студената вода се извършва от доставчиците по реда за етажната собственост.
Най учтиво Ви моля да ми отговорите:
1.Коя законова уредба е нарушена с абсурдното третиране двата УПИ-та като ЕТАЖНА собственост ?
2. Към кого и на какво законово основание да се отнесем за решение на проблема ?
За отговора предварително Ви благодаря!
Бъдете здрави и все така добри!
 
Как да получа отговорът Ви?
Благодаря
Здравейте,
закупих урегулиран имот от собственик в индустриална зона за стоеж на склад.Имота е на отстояние три метра от улицата и е заобиколен от голям общински парцел.От общината ми предложиха да закупя тази ивица и да напрая нов ПУП . Необходимо ли е това или мога да изискам право на преминаване и да ползваме без проблеми сградата за в бъдеще ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Правотото на преминаване в края на имота ми от съседа,какво е минималното разстояние,което може да му се даде?Автомобил не бих искал!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Къщата ни се намира в заден двор зад кооперация, която покрива 100% от лицето към улицата, затова се налага да се преминава през кооперацията, че да се стигне до къщата ни. Имат ли право собствениците от кооперацията да ограничат преминаването ни през нея след като ние и те сме в един парцел и имаме идеални части от земята?
 
Полезно
+0 up   -5 up
Здравейте!Искаме да си санираме етажа,но трябва да влезем в двора на съседа със който сме в съсобсвеност.Двора е идеални части и е разделен с право на ползване.Не сме в добри отношения със съседите ,а и те не желаят комуникация с нас.Какво трябва на нсаправим за да си санираме етажа?
 
Полезно
+1 up   -2 up
На съседа тръбата за ВиК минава през мъката ми бяха предупредени да я сменят или изместятърговска водопровода не го направиха и ме НАВОДНИХА...Питането ми е
1 имам ли право да не ги допускам през имота си.
2 могат ли да си направят самостоятелен в и късмет водопровод..четейки наредба 4 на ВиК чл18т6ми го дава..Но ми казва че трябва да ги допусна през имота ми да копаят и сменят тръбите си...А сме две отделни домакинства с 2 различи водомера
 
Полезно
+3 up   -2 up
Тръбите за водоснабдяване на съседите минават през моя двор на село но аз не винаги съм там и особено зимата искам да спра водата с цел да не замръзва навън чешмата но спирайки водата спира и у тях водата дайте съвет как да ги махна да си направят отделно свързване с ВиК
 
Здравейте, съседът ми по имот се е сдобил с разрешително за строеж на подпорна стена на границата с моя имот, разположен в денивелация, без да ми е искал съгласие. В момента голяма част от ската е разрушена от него в мое отсъствие, унищожени и изнесени са всички дървета, както и пръстта. Мога ли да претендирам да сключим договор за временно право на преминаване, докато приключи със строителните дейности и в кой съд? Не знам да е извършвана оценка на щетите.
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте , въпросът ми е как мога да попреча на съседа ми да учреди право на преминаване през моя имот? Той има лице на две улици , но понеже от години ползва подхода през общински парцел, който аз закупих , защото беше придаваем към моя упи и нямах аз лице . Съседът ми се е оплакал вече че предстои да го затворя и ме вика адвокатът на общината . Какви са ми правата в този случай ? Благодаря предварително !
 
Полезно
+0 up   -1 up
За канализация в гр. Созопол
 
Полезно
+0 up   -0 up
Трябва ли промяна на пуп -пр да се съгласува с НИНКН ,ако касае къща паметник на културата ?
 
Здравейте,сьс сьседите ми се интересуваме може ли да се узакони черен пьт който преминава по границите на три имота,имотите се водят ливада и са наша собственост.
 
Здравейте,сьс сьседите ми се интересуваме може ли да се узакони черен пьт който преминава по границите на ДВА имота,имотите се водят НИВА и са наша собственост ЗА ДОСТЪП ДО КЪЩАТА МИ
Полезно
+6 up   -5 up
Комшията иска да прекара канал през имота ми, за да се включи в шахтата ми на канализацията. Какви са процедурите и уловките.
 
Здравейте,
живея на село в къща и искам да залепим плочки на къщата, но тя граничи със съседите с които не сме в добри отношения. Питането ми е как мога да премина в техният двор за да залепим плочките на стената на къщата.
 
Моето семейство и още две семейства ползваме общ вход, като нашата къща е лицето към улицата и входа е в нашата идеална част. Единият от съседите постоянно оставя нарочно входната врата отворена. Имам 2 жалби подавани в полицията, но резултат никакъв.Веднъж съпругът ми завари клошар в двора, а преди 2 дни другата съседка каза, че някакво бездомно куче е било пред вратата на нейната къща и се е уплашила много. Аз съм с 2 деца и търпението ми е на изчерпване.Не знам какво ще видя в двора докато се прибирам или излизам с децата. Въпроса ми е: Има ли законен начин, по който да го накарам да затваря вратата.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Живеем в една къща 3 семейства с общ вход от улицата-обикновена метална врата.Преди дни съседите поставиха без наше съглесие синджир и катинар ,като заключиха вратата.Не можах да изляза на работа за училище иоткачих вратата от пантите .После се бадих на 112 ,полицаите съставиха прото кол и от тогава не последва нищо.В моменто общата врата е заключена ,ние излизаме през гаража .При нас живеят две деца/внучки/в период на пандемия и сами не могат в случай на нужда да излязат от къщата.Мол ,помогне е как да реша проблема за да избягна саморазправата! С уважение:Младен Джамбазки
Къщата е с вход от към двора,с обща врата към улица Алабин 12,на 1ви етаж ,фирма за преводи ,оказва да зарваря общата врата към улицата ,в следствие на което,двора се ползва за тоалетна ,спринцовки ,...
Въпроса ми е има ли законен начин да накарам фирмата да затварят общата дворна врата!?!?
Благодаря!
Здравейте,
Как да постъпим,след като канализацията на имота ни е изградена преди 30 години върху имота,принадлежащ на нашите родители,който впоследствие беше продаден и сега предстои нов строеж от новите собственици и се налага корекция.За чия сметка е корекцията.
Предварително Ви благодаря за отговора
 
Полезно
+1 up   -1 up
Здравейте!
поставили са общ водомер в мазето ми (частен имот)без моето знание, понеже нямаше врата от където е захранен входа със студена вода за 4 домакинства.
мога ли да искам наем, или обещитение, или промчна на трасето .
 
Полезно
+0 up   -0 up
Става въпрос за имот във владо Тричков.Съседът Георги Лозев Улицата същестси е позволил да затвори с ограда единствения път към дома ми.Улицата съществува на скицата!Затова и купих имота!Пуснах жалба в община Своге,но ми казаха,че е препратена в незаконно строителствоЗа жалост единственият служител бил в отпуск.Обадих му се след 12 дена(днес)Жалбата подадох на 1110 т.г.Казаха ми, че срокът за отговор на общината е 1 месец?!За това врехе съседът ще построи мол?!Помощ!!
 
При закупуването на имота ми в местност Траката - Варна ни е дадена възможност за преминаване по съществуващ коларски път много преди 1956 г.,когато е закупен с договор парцелът от баща ми. След 10-годишно ползване по-късно си извадихме нотариален акт. Но съседът ми постави огромна желязна врата в диагонал и иззида навес до нея, като навлезе с 2 метра в пътя. По-късно срещу моя парцел се застрои и също навлязоха в пътя, като сега имам останала само около 1,80 м. пътека. По кадастър за 1987 г., също имаше проектирана улица от южната страна, в съседното общинско място. Но това място беше продадено и извършено застрояване до самата линия на имота ми.Възразих в общината срещу неправомерното застояване и за промяна местоположението на пътя. Възражението ми за пътя беше прието. И ми дадоха право на преминаване на северната страна. Но скоро последва друго решение, с което ми предоставяха път преминаващ изцяло в моя имот и имотът на съседа на изток.За да се излезе на улица трябва да се мине под огромен електрически трансформатор.Моля за Вашето компетентно мнение. И съвет какво да предприема.С уважение Сн Нешева
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! За учредяване на право на преминаване през моя имот, трябва ли предварително съседът ми да одобри проектите и чак когато сме сигурни, че технически решението е правилно, тогава да сключим договор по чл. 192 от ЗУТ, или този договор се съставя предварително и без него не могат да се одобрят проектите ..... Какво да пишем, като не знаем одобреното техническо решение - ами ако тези проекти са неправилни ? Благодаря Ви предварително ....
 
Здравейте!Преди години на моя чичо бе дадено право на преминаване през наша собственост,поради липса на изход към улицата,която не е единствена.Питането ми е следното:Имали право да прекара канал за мръсна вода в наша собственост на сантиметри от задна стена на къщата ни,която задна стена се разруши и имам ли право на обезщетение за вредите,които са нанесени? Предварително Ви благодаря!
 
Здравейте,
живея в жилищен бл. в гр.София, който е построен през 1986 г. интересува ме следния казус. Водопровода и топлофикацията са изградени в нашия вход и с отклонения се прехвърлят на съседния вход. Съгласно ЗУЕС всеки вх. е със самостоятелно управление и не маже да контролира съседен вх. Какво да направя, че двата входа да са със самостоятелни водомери и топлофикация.
Поздрави
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте!
поставили са общ водомер в мазето ми (частен имот)без моето знание, понеже нямаше врата от където е захранен входа със студена вода за 4 домакинства.
мога ли да искам наем, или обещитение, или промчна на трасето .
Полезно
+1 up   -2 up
Здравейте,
миналата пролет дадох съгласие на съседа да се свърже неговата кавализация в шахтата на моя двор. Тази пролет поисках той да ми даде право този път аз да копая в неговияг(т двор и да сложа тръби за газ, но той просто се изпокри. В смисъл, че и двамата горе долу преди две години купихме къщите, в който нито съседа нито аз живеем понеже са в процес на ремонт.
Питането ми е: мога ли и по какъв начин да прекъсна неговата тръба с мърсната вода да се излива в моята шахта? Не съм му дала писменно/ или нотариално заверено съгласие!
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте, живея в наследствен имот в София Кв. Враждебна-собственичка съм на същия.Баща ми преди много години е прекарал водопровод през съседите, защото улицата на която се намира имота е къса само 3 къщи, аз живея в средната къща. останалите къщи са си прокарали тръби от други улици на който имат излаз и аз оставам без вода поради тези причини е прекопан моя двор и през двора на съседа баща ми е прекарал водопровода и по закон водомера ми е в съседите. Сега искам Софийска вода да намери начин да ми направи водопровод и ми вкара вода без да бъда зависима от съседи.Какво да направя?
 
Полезно
+0 up   -0 up
ВиК Варна и гл.архитект на община аксаково изискват от мен: Първите сам да си учредя право на прокарване на водопровод минаващ през два мои имота за да захраня трети мой имот.
Вторите сам да си учредя право на преминаване през мой имот за да сдтигна до друг мой имот.
 
Здравейте, Не зная кой и кога е прекарал две широки тръби мръсен канал, почти диагонално под тавана на мазето ми. Предполагам, че са на заведението на партера. Искам да ремонтирам помещението. Какво мога да предприема? Благодаря Ви предварително!
 
Здравейте!Нямам вход до къщата ми със съседите не можем да се разберем по никакъв начин.Какво ще ме посъветвате да направя.Моля пишете
 
Полезно
+3 up   -0 up
gospojo kmet na obstina krumovgrad nyamali zakon za regulatsiya imotit koyto moje da se mine ise izpolzva za pit e dere molya da doydete na myasto da vidite imota ne samo povreme na izbori da idvate
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте любезни хора!
Бих искал да Ви задам въпрос относно улица-тупик, която минава покрай границата на моя парцел, който е ограден с дувар. Въпросната улица е резултат от деленето на парцел на три и е осигурявала достъп до двата вътрешни парцела, преди време собственикът на външния парцел откупил втория и няма нужда от улицата, но за да си влезе в къщата и двора минава през порта и навес на входа на улицата-тупик. Същото прави и съседда в дъното, той пък си паркира колата под навеса и заключва портата. Аз гранича по цялата дължина на тупика.
Надявам се да успях да опиша даденостите.
Ето и моя въпрос: аз имам ли право на излаз към тупика, ако портата е отключена или просто я няма. (Всъщност вече със съгласието, без документ на съседа от дъното на улицата си направих врата, дали сгреших?) Навесът чия собственост е и изобщо законен ли е? Може ли някой да има го "бутне"? Кой му е собственик и кой е отговорен за поддръжката му след като ляга на моя дувар, който специално подсилих и е част от къщата на първия собственик, този с двата парцела.
Предварително благодаря!
Много въпроси зададох, надявам се да не досаждам твърде много. Ще се радвам да отговорите поне на първия.
 
банка заем голям малък лихва супер
Полезно
+0 up   -1 up
здравеите моито запитване е следнто ....живея на тупик улица заедно със още един съсед но съседа ми преди да бъде закупен имота ни от моите родители от съдия изпълнител през 1994г е направил метален гараж точно до нашата 1метрова врата на граница и незаконен той има вътре друг гараж има и голяма метална врата около 2.40 и гаража а аз само 1малка врата от 1м и не мога да си влизам с кола в имота ....вратата му пречи на мен да ползвам мястото на улицата ......по закон аз колко метра имам право да ползвам от тупик улицата и мога ли да го съдя за премахване на незаконния гараж
Здравейте, при строежа на блока си строителна фирма е разположила кабелите си върху моя парцел.Подадох жалба в ЧЕЗ и ми отговориха, че е ,,законно,, разрешението. Моля да ми помогнете и да ми кажете към кого да се обтрна и има ли такъв абсурд, без да си давам съгласието да узаконяват преминаването на високо напрежение през частна собственост. В момента това затруднява и газификацията на къщата. Вече се обърнах и лично към кмета, но нямам отговор.
Може ли да си извикам група, която да премести кабела.
С уважение :Р.Божкова
 
здравейте, Моля Ви да вземете отношение по следния казус.
Имам два съседни имота. Единият е водоснабден от селищната водопроводна мрежа и на него има изграден пощадков водопровод. На втория предстои ново строителство. Искам новия обект да бъде захранен с вода от площадковия водопровод на първия имот. Съществуващото водопроводно отколонение не се променя. В договора с експлоатиращото предприятие ( ВиК Пловдив) не е фиксирано водно количество и напор. Новия проект не се съгласува,и ме препращат към чл. 193 на ЗУТ - т.е да сключа договор сам със себе си и изградя дублиращ водопровод от същ. водомерна шахта.за мен това е нопонятно. Благодаря ВИ
 
Здравейте, моля Ви да вземете отношение и изкажете мнение, ако е възможно и ми дадете съвет как да реша следният казус.
През м.март 2015г. закупих ПИ в с.Добревци общ.Трявна.През имота пеминава водопровод за питейно–битови нужди за живущите в населеното място.Водопровода е реализиран от местното население преди повече от 60 години като същият се потдържа с местни средства и към момента.През м.август внесох в общината инвестиционен проект за строителство на жилищтна сграда с РЗП 112 кв.м, като декларирах с нотариално заверена декларация,че сградата ще се водоснабди от преминаващия през имота ми действащ водопровод,а при непредвими обстоятлства чрез водоноска и/или от постоянно течащта чешма която е в непосредствена близост до границата на парцела.На свое заседание ОЕСУТ сваля от разглеждане проекта с мотив, че ВИК гр Трявна не може да водоснабди обекта, защото няма в населеното място изградена собствена водопроводна мрежа.За да бъде одобрен проекта ОЕСУТ ме задължава да изградя водовземане по реда на чл.44, ал.4 от Закона на водите /кладенец / като осигуря и противопожарен запас от вода съгласно табл.17а към чл.181,ал.3 от Наредба №Iз–1971 за СТПНОБП.Това законно ли е. Благодаря!
 
Полезно
+5 up   -1 up
здравейте преди 20 години изградих сграда със съседа и съсобственик тогава изградихме канализация, която преминава през неговия имот и се влива в градската, това е проектирано с вик, сградата ми има ат 16, в момента съседа е продал на фирма имота си, която строи апартамент за компенсация фирмата разруши канализацията ни и заяви, че е незаконна, защото нямам нотариално заверено съгласие от съседа си, мога ли да накарам фирмата да ми възстанови канализацията.
 
Здравейте,
Имаме следния проблем:мръсните води на комшията ,който живее над нашата къща са изведени в нашия парцел/градината ни в случая/.При дъждове се образува порой,който завлича зеленчуци ит.н.Направена е жалба до общината,съставен е протокол,но експертката по екология ме"успокои",че нямат контрол за изпълнение на предписанията до кмета на селото и не се знае какво ,ще се случи по-нататък.Въпроса ми е : коя инстанция ще е следващата и ще имали ефект от по-нататъчни нействия? Към кого да се обърна за помощ?
 
През 1965г.родителите ми закупиха вила с парцел 2000кв.м,но в нот.акт не е вписан пътят за достъп до вилата.През 1977г. КП затваря пътя,по който минавахме и по скица се дава на съседа.Останахме без достъп-минаваме по 1 тясна пътека.Подадохме в кметството молба за заграждане на имота, но се оказа,че съседът е навлязъл и трябвало по съдебен път да се реши.10г. се съдихме,той подкупва адвокати и съдии и спечели-изсмя ми се в лицето,че като нямаме пари,така става.През 2005г. излезе нов КП,с който имотът ни бе намален с 237кв.м.КП беше одобрен от Обл.управител.Заведохме дело и през 2008г.осъдихме Обл.управа да ни възстанови парцела до 2000кв.м. и да осигури достъп.Те не реагираха.Влизахме в приемен ден,казаха,че нямат пари и ние да си направим проект.Наехме фирма,която ни направи проекта,но комисията, която се произнесе след 2г.от внасянето,не одобри проекта.Трябвало да се съобразим с КП от 1977г.Направихме нов проект-за двата сме дали 1000лв.Внесох го в началото на м.август 2014г.и чакаме.Има ли законов срок за изпълнение на решението на ВАС-СФ,което не подлежи на обжалване?А сега другия съсед иска да си прекара път през нашия.Може ли без съгласието ни?Викат ни в стр.контрол в Прим.с-т
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,имам въпрос собственик съм на сграда служеща за автосервиз с дворно мястто намиращо се в голяма стара база която скоро закупиха нови собственици от всички страни около моя сервиз,оказа се че няма как и откъде да се стигне до мен останах по средата,как мога оо законово без да се уговарям с новия собственик да се сдобия с път до сервиза си.благодаря.
 
Здравейте!

Най-добре да успеете да се договорите с някой от собствениците на съседните имоти да преминавате през техните имоти. Другият вариант е да подадете заявление до кмета на общината за издаване на заповед за право на преминаване през чужд имот, но тази заповед винаги може да се оспорва.
Имам следният проблем - Съседен имот, на нашия е образуван, като имотът на дядо ми е разделен на две. Къщата в тогавашния имот, който се е състоял от сегашните два е захранван с кабел, който и сега преминава през съседния имот. Новият собственик на съседния имот, през който минава кабела за ток, захранващ нашата къща иска да си преместим кабела. Кой има задължението да мести кабела - аз или новия съсед, в който имот преминава нашия кабел, още преди той да закупи имота от дядо ми.
 
Здравейте,искам да закупя къща но ме притеснява факта че шахтата на водата заедно с водомера разбира се, се намира във съседния двор.има ли начин да преместя тази шахта? Да мога да минавам в двора на съседа(това няма да е често разбира се).какво мога да направя за да нямам проблеми....
 
Здравейте,
предстои строеж на къща.Тъй като включването във водопроводната мрежа е на улица, която е по европейски проект, Общината не разрешава да се разкопава и следователно строителното разрешение ще е чрез условия да се премине през съседен имот.Съседният имот е общински.Каква е процедурата за прекарване на водопровод от съседния общински имот към нашия?Благодаря Ви!
 
здравейте, сблъскваме се със следния проблем. Имаме къща, в съседство с други имоти, на които сме дали право (устно) да преминават през нашия имот(пътека зад къщата ни), те съответно имат път към друга улица, случаино разбрахме, че въпросното пътче е станало общинска собственост според кадастралната карта??! Без никакво известие, съгласиие от наша страна или обезщетение! Как се процедира в случая т.к имаме документи, че въпросния път без изход се води наша собственос по скица.
 
Полезно
+2 up   -0 up
Коя наредба задължава всеки имот да има собствено захранване с вода.В моята сграда е прикачен през мазето чужд водопровод на съседна къща защото тяхното захранване от улицата се компрометирало и без наше знание са го направили в момент когато в нея течеше ремонт и дострояване по това време къщата ни е била необитаема. Те отказват доброволно да си възстановят тяхното захранване а ние продължаваме да плащаме по около 80 кубика всеки път допълнителни количества вода т.к. м/у двете сгради има теч от присъединяването. Дайте ни съвет как да постъпим - писахме писма до соф вода без резултат.Не е идея да се хванем за гушите. Кой закон третира това.
 
Полезно
+1 up   -2 up
Здравейте! Живеем на втори жилищен етаж от двуетажна къща.Съсобственикът от първи жилищен етаж не е разрешил на родителите ни да се свържат към мръсния канал.Затова се е наложило да изкарат тръба от външната страна на къщата.Все още нямаме разрешението/ съгласието на собственика от първия етаж за преминаване на тръбата за мръсната вода през етажа му.Счита ли се тази наша баня/тоалетна с така монтираната отвън отходна тръба за законна и етажът ни счита ли се за жилищна площ,ако тръбата не е законна?Какво можем да направим,за да узаконим тръбата?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Мръсният канал и общ за цялата къща. Когато е възпрепятствано правото да го ползвате и не може да постигнете споразумение по този въпрос, имате право да се обърнете към съда на основание чл. 32 от Закона за собствеността: Чл. 32. Общата вещ се използува и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ. Чл. 31. Всеки съсобственик може да си служи с общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да си служат с нея според правата им. Когато общата вещ се използува лично само от някои от съсобствениците, те дължат обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени, от деня на писменото поискване. Етажът Ви е жилищна площ, защото е част от жилищна сграда. Пишете ни къде се намира имота ако имате нужда от съдействие за изготвяне на жалбата до съда.
Имаме гора в м.Предела от която 1 дка е зает от електрически провод и е направена просека. Може ли да искаме някакво обезщетение или наем за ползването на този декар? Наоколо няма други частни имоти. Благодаря ви.
 
Здравейте ние сме без регулация на имота и нямаме достъп до къщата в която живеем,защото съседите не ни разрешават да преминаваме през имота им.Също така не са съгласни и да закупим част от техния имот за да можем да преминаваме до дома си.Как да стигнем до жилището си като нямаме път? Имаме ли право на такъв,като сме в не регулация?
 
Здравейте,
И ние имаме същият проблем. Преди години имота ни граничеше с главен път, но сега въпросният тротоар към пътя е закупен и нямаме излаз, а новите собственици не искат да ни дадат достъп.
Здравейте!Налага ми се да си сменя водопровода,но тръбите на главния водопровод се намират пред тротоара на съседит,трябва ли да имам тяхното разрешение за да изкопая при положение,че няма да навлизам в техния двор а ще копая пред тях на улицата?Благодаря Ви предварително!
 
Не, не Ви трябва тяхното съгласие, а съгласието на общината, защото улицата е общинска собственост.
Имам къща на село, която желая да санирам след време. За да се санира едната стена на къщата трябва да вляза в двора на комшията, с който дворът ми граничи. Ако той не е съгласен с това, какво трябва да направя?
 
Здравейте,имам въпрос относно мръсен канал който преминава през чужд имот.Този канал е построен през 1993г. със съгласието на собственика с устна уговорка. В момента се изгражда нова мръсна канализация където моят имот попада в денивелация.За да се включа трябва да построя нова баня и тоалетна от основи а финансовото ми състояние е тежко.Собственикът на чуждият имот ме предупреди че ще ме запуши. Ходих в общината да ги моля да копаят по-дълбоко за да мога да се включа и аз но те ми отказваха проекта бил такъв и сега не знам какво да правя.Никакви ли права нямам аз?
 
Може ли да ми бъде забранено преминаването през пътека около къщата ни от съседите на втория етаж, тъй като дворното място е разделено условно и те твърдят, че тази пътека попада в тяхната част, а аз нямам друг достъп до моя двор освен през нея или директно отвътре през къщата ми /защото съм на 1 етаж/ но не мога да прекарвам през вътре строителни материали и др. например обемисти предмети. На кой закон и член да се позова ако заведа дело и има и някъде разписано, че напр. 1 м. около имота е обща собственост на всички живеещи в него
 
Не, не може да Ви забранят, защото сте съсобственици на идеални части от двора, които не могат да се ограждат.
Здравейте,желая да си открия партида за питейна вода в дворно място намиращо се в регулация на селото.Главният водопровод преминава на 1м пред оградата ми.Въпросът ми е мога ли да си прекарам вода без да имам каквата ида е постройка в дворното място.Благодаря.
 
Да, може да си прекарате вода без да има постройка. Само трябва да имате виза за проектиране.
Искам достъп до имота си Едната възможност е пез частен имот л д,угия- п,ез общинска земя л съсед на собственика Защо кметството ме п,аща п,и собственика л който ще ми оде,е пенсионе,ската кожа? Мо.я за съвет и п,едва,ите.но б.агода,я !
 
Эдравейте Имам нови скици на подэемлен имот интересувам се как и къде да напиша дани от скицата эа да ги видя на картата.Вече пробвах в gis sofia но ми иска някакви дани като планоснимачен номер и кадастрален лист ще съм благодарен эа упътване от ваша страна. Благодаря эа оделеното внимание.
 
Ако скицата е от Кадастъра опитайте този сайт http://icadastre.bg/index.aspx?ReturnUrl=%2f
Здравейте! При процедура за учредяване на право на преминаване, доколкото разбрах от това ,което пишете се обръщаме към кмета ,който назначаява комисия и въз основа на нейното заключение издава заповед, с която учредява правото на преминаване. Въпросът ми е оценителят, собственика на имота ли го подсигурява/избира , или това е лице /служител от общината и също така колко голям би следвало да бъде пътят ,по който ще се преминава ,има ли някаква нормативна база в тази насока?
 
през 1968г. отчуждиха упи за колодрум, който така и не построиха.през 1995г. общината с протокол ни върна имота без да ни уведомят, че междувременно през имота са изградени два в и к тръбопровода.имам ли право на обезщетение?
 
Здравейте, при нас проблемът е следният: имаме къща в с. Бързия, до къщата ни преминава реката, на около метър от врата ни, като минава през целият двор, криволичи и продължава чак до портата,защото терена е на баир.Всичко беше добре докато, хората не започнаха да си изкарват мръсната вода в реката и сега през целият ни двор минава мръсен, открит канал.Гледката и миризмата са ужасни и още по- ужсното е, че красотата на мястото и реката са опорочени.Въпросът ми е към кого мога да отнеса въпроса, за да се премести или отклони мръсният канал от коритото на реката и дворът ни и какво права имаме?Ббагодаря ви предварително.
 
Може да пишете жалба до общината, РИОСВ и Басейнова дирекция.
Здравейте!Моят проблем е следният:Купихме място,което нямаше път за преминавне,но имахме уговорка със собственика да се погрижи за това,като каза,че предварително се е разбрал със съседа и ще ни го предостави.Тоест ще ни го продаде на нормална цена.Съседа го потвърди и каза като помисли каква ще е цената ще ни каже,но да започваме да си правим проекта за строеж,ще е нещо минимално.Направихме си проект за къща,започна строителството,преминавахме през пътя им и всичко беше наред,докато не видя къщата,че става голяма и ще изглежда доста добре и започна изнудването за изключително много пари и каза,че ако не му платим ще ни затвори и няма да можем да я достроим.Питахме за наем някакъв,но и той е безумен и е само докато я построим.Тоест след това няма да има откъде да си влизаме..Помогнете моля
 
Здравейте? Имате ли сключен договор със съседа за преминаване през неговия имот? Ако нямате, вероятно има друг път до имота, щом е разрешено строителство.
Притежавам къща,която е съсобствена с мои роднини. Къщата не е разделяна по съдебен ред, нито чрез доброволна делба.Имам нотариален акт само за ползване на 1/2 идеална част от къщата.Сградата се захранва от един водопровод.Тръбите минават през двора на съсобственика ни, влизат в къщата през неговото мазе и веднага се отделят за нашето мазе.Аз имам отделен водомер в мазето ми, а този на съсобственика е в шахтата. Има ли право съсобственикът да ми отреже тръбите за водата,само защото минават през неговия двор и мазе?
 
Здравейте имам следния въпрос,имам голям проблем. Аз живея в таванска стая и имаме общи бани, на два апартамента една баня и аз моята баня си я направих сам комшията с които имаме обща баня нямаше възможност да ми помогне а и не му трябва. Общия мръсен канал остана в моята баня аз естествено оставих тръби за комшиите за тяхната баня, но се скарахме и той ме накара да махна тръбите и аз си изкъртих банята и ги махнах.Обаче реши да си прави банята и иска сега пак да си изкъртя банята за да си прекара мръсния канал и аз не му разреших. Може ли да ми направи нещо или да ме осъди?
 
Моля, обърнете се към общото събрание на етажната собственост за решаване на този проблем.
Как се прекратя ва договор за преминаване през имот,който е нотариално заверен и не е опоменат за бесрочен.
 
Двете страни трябва да подпишат пред нотариус анекс за прекратяване на договора.
при прокарване на водопровод през земеделска земя, с учредено право на преминаване, може ли да се изгради шахта от 2кв.м без да се налага промяна предназначението на земеделската земя
 
Живея в апартамент.Стената на кухнята ни е и стена на стълбището.Със строежа на нея е изградена кутия за звънчева и телефонна инсталация.Без наше съгласие съседи са вкарали кабели за интернет и телевизия. С действията си техниците прекаснаха звънците ни от входа на блока и на жилището.След жалба до оператора,те пак не можаха да възстановят щетата.От друга страна,вече изграждат втора кутия извън инсталацията с което накарняват и стената.Тогава?
 
Здравейте, имахме теч в кухнята и банята направихме ремонт сменихме си тръбите в кухнята съборихме стените до тухла ремонта в кухнята приключи и след месец по стените ни започнаха да избиват мокри петна реших да дръпна пералнята и какво да видя стената сълзи има мухъл. Блока е много стар и никой не иска да си сменя тръбите, а ние сме на първия етаж и където и да има теч всичко идва при нас. Вече не знам какво да правим. Има ли начин да накараме съседите си да си сменят тръбите. В банята спряхме ремонта тъй като съседа от горе не е съгласен да се разбие минимално в тях за да може да се свържат тръбите над плочата. Струва ми се че единственото решение смяна на всички тръби в блока. Не знам какво да правя правят се събрания от 30ап. идват около 10 не може да се вземе никакво решение.
 
Здравейте Имам следния въпрос живея на трети етаж от къща наложи ми се да си преправям водопровода но хората от долния етаж не ми позволиха да минат тръбите през техния етаж и аз го направих външен но сега постоянно замразва.Каква е процедурата и има ли такава да си го направя вътрешен
 
Здравейте, нямате друга възможност освен да настоявате за съгласието на съседите. Все пак централния водопровод е обща част нищо, че минава през техния имот и ако има теч той ще е за сметка на всички живущи в сградата.
Здравейте, Моят случай е следният: Имах парцел в един от най-скъпите райони на София, държавата взе 600 кв.за улица, но те не са ми платени, вслучая не е приложена регулацията. Физически има изградена улица на груба настилка, коята е създадена от нас, защото няма откъде да си влизам в имота. До момента тя се използваше само от живеещите около нея, но сега близо до нея построиха Билла, и през нея минават товарните коли, които зареждат магазина, при положение, че има от друго място от което могат да им влизат товарните коли. Мога ли да си заградя имота, след като не е отчужден и не съм получила нито лев. Моля кажете ми какви са ми правата. Ще очаквам от Вас съвет.
 
Здравейте, г-жо Симеонова, Благодарим Ви за запитването. Имате право да поставите ограда по имотните граници съгласно скицата на имота. Ако това Ви устройва пишете ни, за да обясним какви документи да необходими.
Къщата на родителите ми е построена в парцел собственост на съседи - първи братовчеди , на основание отстъпено право на строеж .За да се стигне до приземния ни етаж се минава през техния имот . Пътеката е широка до 1м. и с дължина до 3м.. Могат ли да ни забранят преминаването и при тяхно несъгласие, какво трябва да се направи за да може спокойно да се влиза в къщата . Предварително благодаря !
 
Здравейте! Най-добре да имате нотариално заверена декларация за съгласие от страна на съседите да преминавате през имота им. Може да сключите и договор за право на преминаване.
какъв трябва да е текста на нотариално-заверената декларация от заинтересуваните съседи при издаване на удостоверение за търпимост.Нотариуса ми иска готови декларации
Ние можем да изготвим декларациите, които са Ви необходими пред нотариус.
Здравейте, имам сходен казус с по-горния с интернет кабел и кабел за кабелна телевизия, които минават през двора ми без мое разрешение, единия вече се е в оплел в дървото в двора ми. Имат ли право да преминават тези кабели така, и могат ли да кастрят дървото в двора ми? Кабелите не са на енергото. И ако не искат да ги махнат какво да направя? Мога ли да ги прережа? Благодаря.
 
Вижте Чл. 287. (1) от Закона за електронните съобщения: "При изграждане на нови и/или разширение на съществуващи въздушни и подземни електронни съобщителни мрежи и съоръжения за постигане на целите по чл. 4 и в обществен интерес, в полза на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Сервитутите по ал. 1 възникват за всички имоти публична и частна собственост, с изключение на тези, посочени в раздел IV на тази глава. (3) Сервитутите по ал. 1 възникват, когато: 1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и 2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) само за имоти частна собственост, на собственика на имота е изплатено от титуляря на сервитута еднократно обезщетение. (4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Определянето на размера на обезщетенията по ал. 3, т. 2 се извършва по взаимно съгласие на страните или въз основа на оценка от лицензиран оценител, а при имоти публична собственост обезщетения не се дължат. (5) Начинът на плащане на обезщетението по ал. 3, т. 2 се договаря между страните."
Здравеите,имам голям проблем.Купихме имот без да видим че пътя не е узаконен,а е частен,сега неможем да стигнем да имота си.Тези хора искат безумно много пари. Даите съвет какво да правим?Незнам това само в БГ ли го има?
 
Здравейте! Благодарим за запитването. Можете да подадете молба до кмета на общината да учереди право на преминаване през съседния имот и дори транспортен достъп до Вашия имот, но и при тази процедура се изисква съгласието на съседите. При всички положения е добре да се разберете предварително, за да не се стига до съд. Пишете ни ако имате нужда от допълнителна консултация с юрист.
През мой имот прмеинава водопровдна тръба, която захранва града с питейна вода, но проблема е ,че е много отдавана изграден и аварийте зачестиха.През последните 2 години има поне 15 аварий, който нанасят поражения в имота ми, а и тежката техника, която влиза да разкопава съвсем унищожава всичко в имота ми. Та въпросът ми е - как и кой ще ме обезщети за нанесените ми поражения ??? Омръзна ми да ми повтарят, че би било хубаво да се сменят, но нямали пари ?? Ееее, те още 5 години може да нямат, а до тогава имота ми ще се превърне в блато.
 
Здравейте, предстои ми прекарване на ток в земеделска земя.От ЕОН ми казаха,че ще ми пуснат партида до последния стълб в близост до имота който е на около 150 метра от моя парцел.За моя сметка трябва да прекарам трасе от таблото до имота,но това трябва да стане през два парцела единия частен в регулация а другия нива общинска собственост.Интересуваме каква е процедурата и дали е възможно.Предварително благодаря!!!
 
ако си купя от фирма която прави дървени постройки за инвертар и ми даде касова бекежка,скица и договор за покупко продажба ,може ли стези документи да ги дам в ЕВН за подписване на договор за прекарване на ток.Без да ходя до общината,защото за тези постройки не се изисква документ по зут
Предстои ми закупуване на имот-в момента е със статут на зем. земя. Предстои смяна на предназначението - целта е да се построи еднофамилна къща. Как предварително да се разбере дали ще има възможност да се прекара ток до местото.
Здравейте! Трябва да сключите договор със собствениците на съседните парцели за право на преминаване през техните имоти. Договорът да е подписан пред нотариус.
Закупих подземен гараж, под тавана му окачени на скоби преминават две отходни, една водосточнна и две водопроводни тръби на магазините над гаража. Още преди да започне експлоатацията на гаража и магазините започнаха проблемитe. При мен от тавана тече вода, поради авария на водопроводна тръба. Как да реагирам. Не трябва ли за това, че преминават чужди мрежи през моя имот да се учредява сервитут. Имам нотартеален акт в който такива работи не пише, т.е. няма уреждане на сервитут!
 
Здравейте.Имаме следния проблем През дворното ни място преминава ел. кабел който захранва с 380 волта съседската къща.Проблема е от 2012 год.Преди това съседите имаха спомагателен стълб.При ремонтни работи го извадиха и изхвърлиха. Сега кабела виси в клоните на зелено каисиево дърво в двора ни.От eнергото ни казват,че трябва да се изготви проект,да осигурим необходимите материали и работници и за всичко да заплатим ние, защото на нас ни пречи кабела. Искам да уточня,че не сме давало нито устно нито писмено съгласие.Написахме жалба до Комисията за ЗП.От там ни отговориха ,че това не е техен ресор.Моля посъветвайте ме какво да правя Благодаря.
 
Ustanoovqvame che Prez sobstveniq ni parzel UPI sased e prekaral zahranvasht el.kabel koito e polojil v zemqta do negoviqt parzel. Tova e stanalo v nashe otsastvie i bez da sme uvedomeni .
Kakva e prozedurata pri takava situaziq ?
1.Neobhodimo li e utvarden proekt ?
2.Nujno li e da badem uvedomeni kato sobstvenizi ?
3.Razresheno li e bez nashe prisastvie da se izvarshvat izkopnite i el rabotite ?
3.Kakvo e neobhodimo da napravim ako 1,2 i 3 ne napraveno ?
Blagodrq prdvaritelno za informaziqta !!!
Здравейте.Благодаря за бързия отговор.Изпращам Ви отговора на EVN изпратен ми по електронна поща: Уважаеми господин Александров, Благодарим Ви, че се свързахте с нас. Във връзка с изявеното ваше желание през имота ви да не преминава съществуващото захранващо отклонение към съседа ви е необходимо посетите удобен за Вас EVN Офис и да предоставите актуална скица за Вашия имот с коректно нанесени евентуални регулационни промени и съществуващите инфраструктурни съоръжения . Посочената скица е необходима за изготвяне проектна документация за изместване на въпросното захранващо отклонение и остойностяване на всички необходими материали , труд и механизация . След заплащане на всички такси и разходи от ваша страна ще пристъпим към реализация на необходимите строително монтажни работи
Съветвам Ви да напишете жалба до Енергото като настоявате за писмен отговор. Нека видим черно на бяло как Ви карат да изготвите проект за кабела на съседа. Иначе може да пуснете жалба до кмета на общината и до Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Успех!
Имаме парцел, който се намира на края на гр. Сапарева баня, намира се на улица, която същуствува в електронния кадастър, но на практика не е прокарана. От другата страна на улицата са земеделски земи. Какво следва да направим, за да се прокара улицата? И още- тъй като няма улица, от енергоразпределение не могат да прекарат кабелите до парцела.
 
Здравейте! Моля, оставете телефон или e-mail за връзка.
Как да постъпим при следния проблем преди 3г започнахме строеж със всички издадени документи от общината по време на строежа съседа пазбира че в кадастара неговия имот влиза в нашия 3 метра а това разтояние е отстояние от неговия имот като тези метри са върнати като земеделска земя и по картата на общината до нашия имот има улица която я използваме като тази улица също е върната за земеделска земя когато вадихме всички документи от общината кадастара не беше готов кои е виновен за нашите главоболия и какво да правим благодаря ви ако решите да ми дадете някакъв отговор
 
Обърнете се към службата по Кадастър, за да обяснят какво да направите.
Имам съдебно решение за право на преминаване.Остава да подам молба до общината за трасиране.Имота е в границата на строителен полигон.Въпроса ми е трасирането за сметка на общината ли е или ще ме накарат да платя?
 
Здравейте! Трасирането ще бъде за Ваша сметка. Пишете ни ако искате да дедем цена за тази услуга.
Здравейте!Аз също имам въпрос към Вас.Притежавам малка виличка.През моята собственост преминават мой роднини за да влязат в своя имот.Не съм им разрешила наториално.Преди години пътя минаваше през техния.Аз отстъпих с мой съседи по 1,50 см от моя парцел за да се направи път,защото нямаше.Вилите се намират в планината.Роднините ми са обявили имота си за продан,аз не съм съгласна чужди хора да преминават през моята собственост.Мойте роднини ме заплашват,че ще вземат разрешение да ми отнемат 2 метра от собствеността за да преминават през нея и ще я оградят.Възможно ли е това да стане?
 
Здравейте! Никой не може да се разпорежда с имота Ви без Ваше съгласие. Роднините Ви спекулират.
В имота ми минава мръсният канал на съседът .Никой от предишните собственици на имота нито аз ,не сме си давали съгласието. Имам ли право да го затворя ?
 
otnosno mrasna kanalizatsi koiato minava prez dvora i po skoro tiahnata reviziona shahta mi e pred kuhniata koiato se ne obslujva i fekalite mi izlizat pred vratata i imam dete koeto v epikrizata mu e posocheno da se pazi ot infektsi posavetvaite me kak da protsediram.Blagodaria Vi predvaritelno.
Принципно имате право да прекъснете мръсния канал на съседа си, но не знам дали е човешко.
Здравейте, живея на центъра на Варна, в къща на ключово кръстовище. Два кабелни оператора са прекарали дебели черни тръби за оптични кабели, които много загрозяват фасадата на къщата, дори на едните съм абонат. Има ли някакви общоприети тарифи за наем, който мога да искам или трябва да се жалвам в общината да премахнат кабелите? Разумно ли би било, тези, които ползвам да ме освободят от такса при подписано споразумение и малко ли е това при положение, че през мен минават кабели за десетки домакинства?
 
Най-добре се обърнете към лицензирана фирма за оценки на имоти, която може да Ви посъветва за стойността на наем, който евентуално може да поискате от операторите.
Здравейте ! Въпроса ми е следния:Искам да изградя водопровод със собствени средства до собствения ми имот,който е извън регулация,но трябва да премина през други частни имоти,какво трябва да направя,освен да получа декларации от собствениците на другите имоти през които трябва да премина.
 
Освен нотариално заверени декларации за съгласие от съседите е добре да сключите договор за право на преминаване през техните парцели. Ние можем да изготвим такъв договор като трябва да ни изпратите данни за собствениците и техните имоти.
През 2004 г промених статута на собствен парцел от земеделски в УПИ. На територията му все още стои жире, собственост на ЕВН, въпреки молбата ми електропровода да мине под земята! Затова и все още не мога да използвам имота си! Как да постъпя, имам ли право да потърся наем? Благодара ви
 
Най-добре отнесете въпроса си към ЕВН, но едва ли ще получите наем.
Включвам се в дискусията защото имам голям проблем. Имам много хубава къща със статут на паметник на културата, намира се във Велико Търново в непосредствена близост до Царевец, поддържана с много усилия и средства в първоначалния си вид. Без знание и съгласие от моя страна многоетажен блок, построен в съседен парцел е прекарал канала си за отпадни води в моя двор. В момента за поред път двора ми е наводнен с фекалии, които извират непрекъснато, първия етаж на сградата също е наводнен. Какво да правя?
 
Здравейте! Имате право да прекъснете мръсния канал, когато не е поискано съгласието Ви за изграждането му.
Здравейте.Може ли мръсен канал да премине върху водопровод пиетйна вода?
Не, не може. Не е целесъобразно.
Здравейте, казусът ми е следният.Съгласно влязъл в сила регулационен план до моя УПИ се стига по улица без изход/тупик/. Вече съм построил сградата вътре и съм подал в общината документацията за въвеждане на сградата в експлоатация. Оказва се обаче , че въпросният тупик не е отчужден и от общината ми казаха, че ако искам да ми бъде издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация, съседите, в чийто имот попада тупика, ще трябва да ми учредят право на преминаване, защото общината нямала пари за отчуждаване. Дайте съвет, моля.
 
За съжаление трябва да се съобразите с изискването на общината. Регулацията не е приложена, т. е. общината не е обезщетила собствениците и сега иска да прехвърли отговорността си. Най-добре говорете със съседите и сключете договор за наем или за безвъзмездно ползване на тупика. Процедурата по право на преминаване е много дълга и тромава. Ще трябва да ангажирате оценител да оцени колко ще струва преминаването и съседите могат да обжалват оценката както и заповедта за право на преминаване след това. Най-добре да се разберете по между си със съседите.
moje li komshiata da si prekara kanalizaciata prez moia imot?
 
Може, само с Ваше съгласие.
През имота ми преминава водонапорен водопровод СТ\"400 захранвещ част от града и не може да бъде изместен.За прекарването му през 80-те години на м.век не е взето съгласието ми,нямам сключено наториално заверино съгласие и не ми е изплащано обезщетение.Имам ли право на ежегодно обезщетение заради това,че през имота ми преминава траино съоражение на ВиК,което е можеби собственост на общината.
 
Здравейте, г-жо Данчева, Благодарим Ви за запитването. Потърсете решението на общинския съвет за прекарване на водопровода, за да проверите какви са били условията за собствениците. Вероятно няма да имате право на обезщетение, защото всички сметки със собствениците трябва да са уредени още когато е прокарван водопровода. Надявам се тази информация е полезна. Пишете ни ако имате нужда от съдействие.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.