Полезно
+0 up   -1 up

Скица на имот в урбанизирана територия, без влязла в сила кадастрална

Имам нотариален акт и скица на поземлен имот и вилна сграда,издадени след приет Кадастрален план през 1996г.,одо-брен с ДВ., със Заповед №440. В момента върви с много голямо закъснение изработване на кадастрална карта.Поради това, че в момента имам кандидат купувачи, поисках от общината законовата ми скица за тази вещна собственост. Беше ми издадена скица само за поземле-ния имот/УПИ/ на основание на Н.А. 124,том1,дело 288/1989г.годината на закупуване на земята. На какво основание общинските власти правят това и имат ли такова законово основание да денонсират силата на Кадастралния план от 1996г. В тази община съществува пълен хаос, даже и след влизане в сила на Наредба №3/2005г., съгласно която, Кадастралния план не е актуализиран вече 20г.,въпреки законовите изисквания. Бъдете така добри да ми обосновете по- нататъшните мои действия. Написъл съм им много сериозно възражение и искане против по-горе описаното, но срещам до момента пълно мълчание. Аз смятам, че това е криминално деяние.
Предварително благодаря!
Ако има нужда от допълнителни пояснение, можем да се срещнем, при поискване от Ваша страна. ПОЗДРАВИ
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.