Полезно
+5 up   -0 up

Kакво e скица (схема) на недвижим имот?

 Скицата (схемата) на недвижим имот съдържа данни от кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Скица на недвижимия имот се издава на специална бланка, съдържаща логото на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота.

 Трябва да се провери в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър дали за района, в който се намира поземленият имот, има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри. Когато при проверката установя, че има такава заповед, следва да отида в териториалната служба на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Ако се установи, че за района, в който се намира поземления имот, все още няма влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрални регистри, скици се издават от общината за урегулирани поземлени имоти или от Общинската служба "Земеделие и гори" за земеделски земи. 

 Необходими документи за издаване на скица на поземлен имот:

  • заявление по образец;
  • Ксеро копие на документ, удостоверяващ правото ми на собственост върху имота, за който искам удостоверението (напр. нотариален акт) – трябва да напиша “вярно с оригинала” на всяка страница от това копие и да се подпиша;
  • Документ за платена такса.

Следните документи са необходими само в определени случаи:

  • Удостоверение за наследници, ако искам издаване на скица за имот, който съм получил по наследство;
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика на имота (ако искам да извадя удостоверение за чужд имот).

Връзки: Как да се снабдя със скица на притежавания от мен недвижим имот?

Обърнете се към нас ако имате нужда от съдействие за снабдяване със скица на имот/самостоятелен обект.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Имаме наследствен апартамент, който продадохме. В нотариалният акт освен апартамента фигурира и гараж. Гаража не го продаваме и как да изкараме документи за него. Казаха ни, че трябва скица на въпросния гараж за който няма, тъй като блока е строен през 1976 година.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,имам подадено заявление за скица,на имот находящ се в с.Кадиево Общ.Родопи.
Интересува ме към скицата да издава ли се и схема от кадастъра?
 
Моля за Вашето внимание и съдействие,
наследник съм на недвижим имот - земя и къща в село Ковачевци, обл. Перник. Съдбата ме доведе отново в къщата на баба Марийка Славева Иванова, след 16 години и никой не е стъпвал в къщата, обрасла с растения и бурени.
Ще се консултирам с Нотариус в град Радомир, за издаване на констативен Нотариален акт.
Каква е процедурата да се снабдя със -Скица на наследствената ми къща и земя в село Ковачевци, обл.Перник ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
имам къща и парцел ,как да получа скица
 
Здравейте, неибходимо ми е да извадя скица на апартамент, находящ се на бул. Мария Луиза 54 в София.
 
Здравейте ! Къде и как може да се извади скица на УПИ за доброволна делба в район Витоша / Драгалевци ,осъществена през 1992 г.Документът е унищожен през 92-93 г.от недобросъвестни съсобственици.Скицата е издадена на 4.11.1992 г.
Предварително благодаря за съдействието.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Днес получихме скица на наследствен имот в с.Опицвет.Границите на имота са променени,но ние не сме информирани за това.Осен това на мястото на нашия имот е написан друг номер.Къде можем да направим справка?
 
Колко струва
Колко ще ми струва услугата да ми съдействате за изкарване на необходимите документи за прехвърляне на част от имот?
 
Полезно
+2 up   -0 up
как да получа разрешение за направа на лека постройка - лятна къща? трябва ли ми проект или скица предложение? може ли да я направя от санвич-панели в рамката на 35кв.м
 
Полезно
+0 up   -2 up
как да получа разрешение за направа на лека постройка - лятна къща? трябва ли ми проект или скица предложение? може ли да я направя от санвич-панели в рамката на 35кв.м
Имота се намира в Янкова махала на село Копаница, община Радомир.
Търся правоспособна фирма, която да заснеме имота с цел създаване на скица
 
Полезно
+0 up   -0 up
къде и как мога да извадя скици и данъчни оценки на поземлен имот /ниви/
намиращи се в село Стефаново об. Радомир, обл. Перник
Моля посочете ми адреса на съответната служба където мога да получа горепосочената услуга
Благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Отказаха да ми издадат кадастрална скица на жилището ми в Пловдив ,старо, придобито от родителите ми, защото нямало в нотариалния акт упомената площ, искат да си направя геодезическо заснемане, прави ли са?
 
Здравейте,тъй като съм наследник на имота намиращ се в кв.Суходол няма точен адрес,а само партиден номер,като освен мен има още 2 наследника,какво е необходимо да нося,за да извадя скица за разберем къде точно се намира имота?
 
Законов ред и необходими документи за изваждане на скица и вписване в кадастрялният план като собственик на имот състоящ се от къша за живеене и стопански згради.
Полезно
+0 up   -0 up
Zdraveite,
Nujna mi e skiza proekt za delba na seskostopanska zemia -58 dka-edin parzel na 3 naslednika. Zemiata se namira v zemli6teto na g. Oriahovo- Vra4ansko.
Blagodaria predvaritelno za otgovora Vi!
Aneliya Dimitrova
 
здравейте,магазинът ми няма кадастрална скица и желая да бъде направена такава
моля да ми отговорите какво е нужна да представя , каква е цената на услугата и след колко време ще мога да я получа и къде ?
с уважение ,
ковачева
 
здравейте,наследявам като наследник къща с двор на която няма нотариален акт и няма кадастрална скица и желая да бъде направена такава .
моля да ми отговорите какво е нужна да представя , каква е цената на услугата и след колко време ще мога да я получа и къде ?
с уважение Александрова
Имам нотариален акт и скица на поземлен имот и вилна сграда,издадени след приет Кадастрален план през 1996г.,одо-брен с ДВ., със Заповед №440. В момента върви с много голямо закъснение изработване на кадастрална карта.Поради това, че в момента имам кандидат купувачи, поисках от общината законовата ми скица за тази вещна собственост. Беше ми издадена скица само за поземле-ния имот/УПИ/ на основание на Н.А. 124,том1,дело 288/1989г.годината на закупуване на земята. На какво основание общинските власти правят това и имат ли такова законово основание да денонсират силата на Кадастралния план от 1996г. В тази община съществува пълен хаос, даже и след влизане в сила на Наредба №3/2005г., съгласно която, Кадастралния план не е актуализиран вече 20г.,въпреки законовите изисквания. Бъдете така добри да ми обосновете по- нататъшните мои действия. Написъл съм им много сериозно възражение и искане против по-горе описаното, но срещам до момента пълно мълчание. Аз смятам, че това е криминално деяние.
Предварително благодаря!
Ако има нужда от допълнителни пояснение, можем да се срещнем, при поискване от Ваша страна. ПОЗДРАВИ
 
Полезно
+2 up   -0 up
Здравейте,
Искам да закупя УПИ в квартал Горна Баня община Овча купел.
От купувача ми предоставиха следните документи:
Скица от 10.10.2007 с площ по графически данни 437 кв.м.
Комбинирана скица за пълна или частична индентичност от май 2018
Площ на поземлен имот 423 кв.м.
Площ на УПИ 411 кв.м. Като ПИ е частично индентичен с УПИ
Скица на поземлен имот от 18.05.2018 ( няма издадена заповед за изменение на КККР) стар индетикатор няма и част от парцела е застроен от съседи в единия случай има навлизане на 56 см по дължина 30 м , а в другия 50 см по дължина 14м. В единия случай имаме гараж, а в другия лятна кухня на границата напарцела но непо цялата дължина. Частично.
Какво трябва да се предприеме за определяне на границите на
парцела? Колко би струвало? В какви срокове? Да изискам ли от продавача да реализира.
В какви срокове може да се реализира и колко би струвало?
Поздрави,
Иван Давидов
 
Здравей те,от цяла година се опитвам да разбера какви имотни земи имаме с брат ми,Понеже само майка ми е останала наследник,а няма никакви документи на земите,който знае че са на баба и дядо и къде се намират,но от никъде немогло да се извади документ,Моля помогнете!
 
Полезно
+0 up   -3 up
От къде мога да получа скица на имот закупен през 1984г? Старата скица, с която купих имота и е използвана в нотариалния акт е изгубена.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Къде трябва да отида и какви документи ми трябват да получа скица на земя?
 
Полезно
+0 up   -1 up
Коя институция издава скици на жилища, по общини ли е и на кой адрес. Жилището е към община Сердика.
 
Защо на скицата,която получих пише :
Собственик:няма данни
 
Полезно
+0 up   -0 up
Къде съм
 
Полезно
+0 up   -1 up
изгубина е скицата за строеж на къща,моля за съдеиствие
 
Наскоро закупих апартамент в гр.Маджарово. За откриване на партида за ел.захранване и за ВиК ми е необходима скица на имота. Община Маджарово ми отказва издаване на скица, защото нямали одобрен кадастрален план. При наличие на одобрена кадастрална карта скица би следвало да получа от АГКК, а при липса - от общината. Какво да направя, за да ми бъде издадена скица, без която не мога да открия партиди за ток и вода? Предварително благодаря!
 
Здравейте!Наскоро закупих апартамент в гр.Маджарово.За откриване на партида за ел. захранване и за ВиК на апартамента ми поискаха скица на имота.Община Маджарово ми отказва издаване на скица, защото намали одобрен кадастрален план. При наличие на одобрена кадастрална картаq скица би следвало да получа от АГГК, при липса - съответно от общината, която ми отказва. Какво трябва да направя, за да се сдобия със скица, без която не мога да открия партиди за ток и вода? Предварително Ви благодаря!
 
Здравейте,
След разделяне на един голям парцел на 2 малки, аз искам да купя единия от новообразуваните парцели.
Имат ЕКАТТЕ-идентификатори и кадастрална скица.
Но няма административен документ (заповед или друг), въз основа на който големия парцел се разделя на 2 малки.
Продавачът има нотариален акт само за големия имот, но не и отделно за този, които искам да купя.
Какво трябва да се направи в случая, така че всичко по сделката да е изрядно?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
предлагат ми къща с дворно мюсто в община Невестиноно.Дворното място е извън регулация по нотариален акт.От общината отказват да издадат скица на имота под предлог,че село Мърводол, където е имота, няма кадастрална карта.Мога ли да го купя без скица и какви ще са последиците за мен при това положение.
 
Полезно
+0 up   -0 up
При представен протокол за съдебна делба,удостоверение за нас
ледници,искане за издаване на скица и документ за платена такса,и стара скица на името на баща ми,защо Общинска служба
в с.Ковачевци - Пернишко,отказва да ми издаде скица на базата
на тези документи.Протоколът за съдебна делба на баща ми и
двете му сестри е вписан в съда и в регистъра по вписванията.
Поземлената комисия не признава този протокол,а твърди,че има
последваща делба след 4 години.Имам писмено удостоверение от
съдията по вписвания в гр.Радомир,че такава делба с нотариал-
но заверени пидписи липсва.Баща ми по това време е бил в САЩ
и разбира се няма как да дели отново,това което е получил
вече.Копие от това удостоверени е представено и на поземлена
та комиси в с.Ковачевци.Нямали архив от преди 2002 г.и затова
не могат да ми издадат скица.Как да продам имота си?!Вече из-
губих един купувач!
 
с.Чеканци няма кадастрална карта. Поискаха ми в кадастъра в ТЪРГОВИЩЕ малка кадастрална карта, изпратиха ме във фирмапо гиодезия. Имотът веднъж е оразмеряван, изготвиха необходимия набор от документи,срокът за инд.№ беше 1 юни. В кадастъра в Търговище имат лошо отношение към клиентите. Бавят се с приемането на документите.Не се знае до кога и никой не ти обяснява.Колко време законово трябва да продължи тази процедура? Моля за отговор. Към кого да се обърна за съдействие?
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте, при издаване на скица, на имот задължително ли се прави заснемане и оразмеряване на имота и вилата?
 
Полезно
+0 up   -0 up
как мога да се сдобия със скица на имота и да разбера в последствие купуван ли е друг до него и каква е големината му
Полезно
+0 up   -0 up
Как мога да се снабдя със скица за притежаван парцел и
данъчна оценка на същия
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте,имам имот в гр,Искър който се намимара изван регулациата на общината, имам нотариален акт на имота но ми казаха че не вписан в службата и немогат дами издадът скица.Благодаря ви прредварително.
 
Здравейте,
Имам решение №1/23.01.2014 г на ОД"Земеделие" Перник при МЗ за промяна предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди ,за Жилищно строителство в землището на с. Коваевци,имот №853044 .Получих решението на 24.04.2014 г и до 24.04.2017 г е необходимо да имам разрешение за строеж за да не загубя правото на действие на решението .
За целта ми е необходима скица на имота,но не знам къде да подам заявление за издаването и- Агенцията по геодезия, картография и кадастър или в община Ковачевци.
Можете ли да ми помогнете .
Очаквам вашият отговор.
Благодаря.
Всичко най-добро . С уважение Огнян Деков
 
Полезно
+0 up   -0 up
Желая да извадя скица за апартамент в софия кв. Надежда. Може ли да съдействате? Благодаря
 
Въпросът ми е как да разбера има ли влязла в сила скица или кадастър за продажбата на гараж в бл. 409А в Овча купел 1
 
Здравейте, искам да попитам от къде може да се извади цветна скица на дворно място в град Самоков ,разделено между 4 съсобственици. Делбата е осъщестена чрез дело през 80-те години.Цветната скица е била в единия съсобствения и вече я няма.(къщата е близнак в която живеят 4 семейства и дворното място е разделено на 4 части). Благодаря предварително!
Елина
 
Трябва ми скица на апартамента да продажба на 1/2 ид. част от него. Не намирам заявление за подаване на документите за издаване, а и не знам къде точно в сайта на Агенцията по геодезия, картография и кадастър да проверя дали има влязла в сила заповед за одобрение на кадастрална карта и кадастрален регистър на имота. Моля за Вашата помощ! Благодаря!
 
Здравейте, интересувам се от кадастъра на село Чернево област Варна община Суворово има ли къде да го намеря в електронен вариант?
Благодаря предварително.
 
Полезно
+0 up   -2 up
Неми издавт скица на имота искат пъро даго заснемат а нямам време
 
Полезно
+0 up   -0 up
Трябва ли в скицата за недвижим имот, издадена при покупко продажба на недвижим имот,задължително трябва да бъдат нанесени, всички подземни комуникации преминаващи през имота?
И ако това е задължително, на основание на кой закон?след закупуване на имот с цел ново строителство, се оказа че пре имота преминава действащ главен водопровод , което не е отбелязано в скицата, издадена от общината при извършване на покупко продажбата!
 
Предстои ми продажба на магазин на нулево ниво в кооперация,към който няма земя, а само право на строеж. Необходима ли е скица на имота за нотариуса?
 
Как да разбера площта на земеделския имот и от кого е стопанисван?.Зная, че се намира на територията на Долно Езерово, община Бургас
 
Здравейте,моля да ми отговорите може ли да ми се изготви
скица на новообразуван земеделски имот от наследствени земеделски земи попадащ в параграф4 в землището на гр.Лясковец. Имам всички документи,които мога да изпратя.
 
здравейте,
за района където ми е къщата и земята, няма одобрена кад.карта и мястото е извън регулация. как мога да се снабдя със скица. Ако взема документ, че мястото е извън регулация ще мога ли да продам имота
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Моля за информация. Имаме имот на който искаме да поставим ограда. Търсим фирма, която може да направи необходимите документи и разрешения.
С уважение: Искра Пелева
 
Здравейте,
моля за съдействие от Ваша страна.Имам имот, в лицето на наследник на баща ми в с.Горно Пещене, обл.Враца.Нямам нотариален акт за имота , но при посещение в общ.Враца се оказа, че имота ми е регистриран на друг собственик.След проверка от моя страна и откриване на нотариуса ,който е извършил сделката с моя имот се оказа че има дублиран номер на парцел.Оттук нататък няма развитие-никой не си признава грешката,нито нотариуса ,нито в общината а аз съм фактически с продаден имот.Към кого да се обърна ,за да задействам процедура по издаване на нотариален акт на мое име и наказание за сгрешените данни ,нанесени в регитъра?
С уважение: Ивайло Петров
 
Здравейте,
Имаме къща в кв. Левски (гр. София). Имаме стара скица издадена на пергаментна хартия, в която фигурират имената на покойните собственици. За продажба на имота брокера ни изисква нова скица с вписани имената на наследниците. Моля за информация дали от СГКК трябва да се извади и каква е процедурата. Всъщност това нова скица ли се води или презаверяване на налична?
 
Полезно
+0 up   -4 up
Спешно се нуждая от скица на апартамент, намиращ се в Младост 2, мога ли да я получа онлайн
 
Полезно
+4 up   -1 up
Здравейте,
Имам имот, който се намира на село и е със стара скица на която не е отразена къщата. По какъв начин може да се актуализира тази информация.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Нужно е да се направи геодезическо заснемане на къщата, която да се отрази в кадастралната карта. Имате ли разрешение за строеж за къщата? Моля, пишете ни в кое населено място се намира имота ако искате да дадем оферта за нашата услуга. Очакваме Вашия отговор.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.