Полезно
+0 up   -0 up

Изплащане на обезщетение за прокарване на временен път

Здравейте,
Във връзка с прокарване на временен път (съгл. Чл. 190 от ЗУТ) имаме влязла в сила Заповед на Кмета на Община Варна и скица към нея, както и решение на комисия за определяне на обезщетение по Чл.210.(1) от ЗУТ, съобщението за което е получено от правоимащите на 08.01.2020г. В последствие правоимащите оспорват сумите по оценката, което приключва с Рещение от 26.10.2021г. на Административния Съд Варна, което е влязло в сила и с което е променена стойността на обезщетението.
Въпросите ми са два
1.) От коя дата от горепосочените (08.01.2020г. или 26.10.2021г.) се дължат плащанията на обезщетението съгласно решението на Адмиинистративният Съд и може ли да се ползва разпоредбата на Чл. 211.(2) от ЗУТ или има друга правна норма.
2.) При разпределяне сумата между собствениците на обслужваните имоти от временния път (Чл.191.(1) от ЗУТ), Община Варна задължена ли е да го оформи като Административен акт (Заповед) с подписа на Кмета или управомощено от него лице или може да разпредели сумата с писмо подписано от общински служител на ръководна длъжност и може ли това писмо да се обжалва пред Административния съд. Ако Общината не издаде Заповед може ли да се заведе дело за издаване на такава пред Административният съд Варна.
С уважение Иван Петков petkov_50@abv.bg тел. 0888 08 66 73
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.