Полезно
+3 up   -1 up

Имотът ми попада в територия по чл. 16 от ЗУТ. Какво означава това?

 Основната идея на чл. 16 от ЗУТ е да се разменят имоти между собствениците и общината, а не да се отчуждават. Така общината взема необходимита площ за обществена полза и намалява площта на частните имоти.
 Общината изработва служебно ПУП за квартала. Собствениците на имотите трябва да прехвърлят не повече от 25% от площта на парцелите си за изграждане на обекти на социалната инфрастуктура – озеленяване, улици, мрежи на техническата инфраструктура в полза на общината. Образуват се нови урегулирани имоти. За тяхното придобиване кметът на общината издава заповед с точно индивидуализиране на имота. Когато за териториите няма приложена първа регулация, може да бъде създаден план за улична регулация /ПУР/ за определяне на улици.
 Предимството на чл. 16 е, че общината вкарва служебно имота Ви в регулация и така се увеличава пазарната му стойност. Недостатъците в България са доста, например:
 - липса на единна кадастрална система;
 - липса на информация за собствениците на земята;
 - невъзможност да се осигури необходимата инфраструктура чрез отнемане на 25 % от площите;
 - поява на конфликт на интереси;
 - за някои територии има повече от една приложена регулация;
 - ако собствениците имат възражения относно плана, той може да не влезе в сила в продължение на години;
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, имам 3 въпроса:
1. 4 земеделски имота са обединени и приложен чл.16, ал.5 от ЗУТ за ОБЩО 22 % идеални части, от неурегулираните. Как може да се разбере различен ли е процентът за всяка от земите?
2. В Заповедта пише пазарна стойност на включените земи поотделно, но няма информация за обезщетяване - от къде може да се разбере имало ли е обезщетяване в пари?
3. Трябва ли при продажба от един от съсобствениците на неговия си дял, да предложи първо на съсобствениците да му го купят? Ако да, нормативно основание, моля.

Благодаря предварително!
 
Трябва ли да бъдем уведомени за отнемане на земя по чл.16 от ЗУТ
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,имам имот в устройствена зона и според ОУП на Общината е мястото е зона за промишлено строителство.Сам си изработвам ПУП,сам си съгласувам проекти (пътни,ел,ВИК,геодезия,пацеларни планове...) в Общината само ги предавам за одобрение.Въпреки ,че има влязъл в сила ОУП,няма улична регулация и Общината не е предвидела в ОУП улица пред имота ми т.к. и сега има излаз на 2 улици.Сега в проекта искам да си обособя обслужваща улица точно пред имота(и аз я искам,но от Общината ме карат да я има).Внесох проекта в Общината, не го одобриха,но видях че искат да отчуждят пътя по чл.16. Попитах ги защо след като те не ми изработват ПУПа служебно и отговора беше:"ти нали искаш да стане,така е първия винаги губи". Въпроса ми е дали това е законно? Аз им предлагам ограничени вещни права до момента в който започнат да работят района и се възползват законно от чл.16 ,а аз да се възползвам от чл.16(4).Защото сега са го нагласили редукцията в моя парцел да е 25% ,а в съседните ще бъде под 1%
Кой е прав в случая?
 
Полезно
+2 up   -0 up
Здравейте,имам имот в устройствена зона и според ОУП на Общината е мястото е зона за промишлено строителство.Сам си изработвам ПУП,сам си съгласувам проекти (пътни,ел,ВИК,геодезия,пацеларни планове...) в Общината само ги предавам за одобрение.Въпреки ,че има влязъл в сила ОУП,няма улична регулация и Общината не е предвидела в ОУП улица пред имота ми т.к. и сега има излаз на 2 улици.Сега искам да си обслужваща улица точно пред имота.Внесох проекта в Общината, не го одобриха,но видях че искат да отчуждят пътя по чл.16. Попитах ги защо след като те не ми изработват ПУПа служебно и отговора беше:"ти нали искаш да стане,така е първия винаги губи". Въпроса ми е дали това е законно? Аз им предлагам ограничени вещни права до момента в който започнат да работят района и се възползват законно от чл.16
Кой е прав в случая?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте наскоро закупих имот с заповед от кмета по чл.16, ал.5, интересува ме дали трябва да плащам за смяна на статута на земята за строителство, и какво мога да изискам като документи от Обшината.-начин на ползване-нива,трайно предназначение-урбанизирана.
 
Полезно
+0 up   -5 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Наскоро закупих имот в "Свети Никола" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУП би следвало да имам подход към парцела с широчнина на улицита 6 метра, но реално няма такива, налага се да преминавам по пътечка 1,3-1,4 метра, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(незнайно след колко години) и е необходимо да премине през чужд парцел докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със съседа, и мога ли сам да проведа мероприятието съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР.
 
Наскоро купих съседния имот.При изготвянето на ПУП на предния имон общината не ми отнеха нищо.Сега за ПУП на новия имот общината иска 15 % за общесвено обслужване.Имота граничи с пътя за кв.Лозово и това означава да влязат 22м навътре в имота т.е да ми отнемат лицето.До сега на същия път няма подобен прецедент.Имат ли законно основание?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Наскоро закупих имот в со "Прибой" Варна. Съгласно влязъл в сила ПУР би следвало да имам два подхода към парцела с широчнина на улиците 4 метра, но реално няма такива, дори нещо повече - налага се да преминавам през имота на съседа по "козя" пътечка обхваната от ниска и средна растителност, или с други думи казано одобрената улична регулация от община Варна тепърва ще се изгражда(вероятно най-рано след 50-100 години) и е необходимо да мине едновременно през два чужди парцела докато стигне до моя. Моля за съвет с хронологично посочени действия за да си прекарам път до имота. Изключвам взаимното съгласие със седите, тъй като същите следва да бъдат ощетени с до 30-40% от общата площ на парцела им съгласно влезналия в сила ПУП/ПУР. За щастие няма масивни постройки и/или огради по траекторията на предвидената улица.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имотът представлява земеделска земя и се намира в м-ст ачмалъка в землището на гр.Игнатиево,общ аксаково,обл варна,имотът с площ600/1000м2 при граници три др собственици.Трябва ли подписи на тези хора при издаване на у-е за търпимост
 
имам решение от поземлена комисия и протокол за определяне на стройтелна линия и ниво от поземлена комисия с дата23.11.2000г и вписани в агенцията по вписвания,скица издадена от кадастъра и актоално удостоверение за наследници и община приморско отказва да ни даде заповед за придобиване по чл.16 с мотива ,че няма протокол за въвод имота е в стройтелни граници и поземлената комисия затова не е издала този протокол ,а сега вече не ги издава.Това не ни попречи да впишем собствеността си в агенцията по вписвания .общината отказва да ни издаде тази заповед.
 
Здравейте, питането ми е следното: когато се приеме първи ПУП, и има изградени улици от нас в нашия имот, те стават ли автоматично общинска собственост? Благодария предварително!
 
Както ни посъветвахте получихме писмен отговор от общината според нея по чл.16 ал.4 ЗУТ в случите по ал. 1 не се предвижда обещетение,а учождаването на имота е за сметка на изготването на ПУП, като за влизането му в сила собствениците на недвижимите имоти прехвърлят в полза на общината процентната част от имотите си.За туй според общината не е предвидено обжалване по административен ред. Аз питам какъв е този закон по който ще ти вземат имот без да те обещетат, като предварително не са ни информирали за тези казуси. Благодаря ви предварително
 
Общината трябва да Ви обезщети. Вижте ЗУТ § 22. Подробният устройствен план се счита за приложен: 1. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) по отношение на регулацията: а) с влизането в сила на административния акт за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16; б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат; в) с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства; 2. по отношение на застрояването - с полагането на фундаментите на строежите по издадени строителни книжа.
Имаме имот 1011 кв. м. по първа регулация по чл. 16 а.1 ни очуждават 230 кв. м. по втора регулация по чл. 16 а.5 ни очуждават още 24кв. м. през нашия имот не минават пътища и от общината ни заевяват, че нямаме право на парично обещетение. Защо нямаме право на обешетение? Благодаря предварително
 
Здравейте! Изпратете писмо до общината с въпросите си и настоявайте за писмен отговор, защо няма да ви обезщетят. Това е абсурдно, че не искат да Ви обезщетят след като са отчуждили част от имота.
Бих искала да попитам какво става ,когато се отнема от имот с 980 кв.м. 700 кв. м.и той става 280 кв.м. за изграждане на главен път 4 клас навлязъл в имота 16 м.
 
Здравейте, Благодаря за отговора.Къде мога да намеря написано,че собствениците прехвърлят различна площ на общината в зависимост от необходимата площ за изграждане на инфраструктурата т.е.различен процент,а не равен процент.Архитекта е отнел равен процент 11.45%от всички,което създава голям проблем - променя имотите в неудобни форми
 
Здравейте, г-н Иванов, Благодарим за запитването. Архитектите, които изработват ПУП-а преценяват каква площ от имотите трябва да се прехвърли за улица. Никъде не се казва, че тя трябва да е еднаква за всички собственици. Максималната площ, която може да се отнеме е 25 % от имота. Вижте чл. 16 от ЗУТ
Предстои ни ПУР първа регулация.Имаме около 20 собственика.Въпроса е всички собственици триябва да прехвърлят на общината равен процент или може да е различен,в зависимост от ПУР,но само да не превишава 25 % ?
 
Здравейте, г-н Иванов, Благодарим Ви за запитването. Всеки от собствениците прехвърля различна площ на общината в зависимост от необходимата площ за изграждане на инфраструктурата, но не повече от 25 % от големината на парцела.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.