Новини

|< << 655 656 657 658 659 660 661 >> >| 

Проекти за нови защитени територии по северното Черноморие.

16-02-09 Министерство на околната среда и водите съобщи, че съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите...

План за улична регулация на кв. Изгрев, Варна

12-02-09Изработен е предварителен проект на план за улична регулация на кв. Изгрев включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа. Планът е изложен на 4 етаж в кметство на район "Приморски". Заинтересованите граждани могат да...

Обществено обсъждане на ОУП на София

11-02-09На 12 февруари от 17.30 часа ще се проведе общественото обсъждане на окончателния проект на изменението на F038 Общия устройствен план на София в Аула "Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия. ...

Предварителен проект за улична регулация на "Боровец-юг".

10-02-09Община Варна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект на план за улична регулация (ПУР) на селищно образование (СО) „Боровец – юг”, който е изложен в техническа служба в кметство...

Изработен е ПУП за к. к. "Узана" от община Габрово

10-02-09Община Габрово на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за к. к. „Узана”, община Габрово, който се намира в дирекция „Устройство на...

Предлагат разширение на експертните съвети в общините.

09-02-09От Дирекция "Устройство на територията и проекти" предложиха на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разширение на експертните съвети в общините като допълнение в Закона за устройство на...

Спират строеж на молитвен дом в Габрово.

08-02-09Кметът на община Габрово Томислав Дончев спира строителството на молитвения дом на «Свидетели на Йехова», съобщават от общинската администрация. Проверка на специалисти от дирекция „Устройство на територията" е...

Ново! Изчислете държавните такси на сайта на ГеоИмот.

08-02-09ГеоИмот дава възможност на собственици на земеделски земи да изчислят държавните такси дължими при промяна на предназначението им. Необходимо е да кликнете на бутона "Държавни такси". След това изберете административната...

Очаква се обществено обсъждане на ОУП на Варна.

06-02-09В момента обществените обсъждания се бавят заради Министерството на околната среда и водите, обяви главният архитект на Варна, Иван Трендафилов, изпълняващ длъжността си до 9.02.2009 г. Той уточни, че графикът за...

Нова кадастрална карта за с. Геша, общ. Дряново

06-02-09Одобрена е кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Геша, включващо и селата Балалев и Ритя, обшина Дряново, област Габрово. Заповедта подлежи на обжалване в 30 дневен срок от обнародването й в...
|< << 655 656 657 658 659 660 661 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.