Новини

|< << 658 659 660 661 662 663 664 >> >| 

Обществено обсъждане на реконструкцията на пътя Габрово-Дряново

18-02-09Национална агенция „Пътна инфраструктура” уведомява, че във връзка със Закона за опазване на околната среда, ще бъдат проведени срещи за обществено обсъждане на „Доклад за оценка въздействието върху околната среда”...

Променят предназначение на обществени сгради с мълчаливо съгласие

17-02-09Миналата седмица комисията по местно самоуправление и регионална политика в Народното събрание прие на второ четене само за 15 минути допълнение към чл. 39, ал. 3 от ЗУТ, което гласи, че промяната на предназначението на...

Отпада уведомяването на заинтересованите лица

17-02-09Комисията по местно самоуправление и регионална политика в Народното събрание прие предложението при издаване на разрешение за строеж на жилищни комплекси от затворен тип и съществуващите жилищни комплекси по одобрен...

Проекти за нови защитени територии по северното Черноморие.

16-02-09 Министерство на околната среда и водите съобщи, че съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите...

План за улична регулация на кв. Изгрев, Варна

12-02-09Изработен е предварителен проект на план за улична регулация на кв. Изгрев включващ м. Изгрев, м. Франга дере и м. Кокарджа. Планът е изложен на 4 етаж в кметство на район "Приморски". Заинтересованите граждани могат да...

Обществено обсъждане на ОУП на София

11-02-09На 12 февруари от 17.30 часа ще се проведе общественото обсъждане на окончателния проект на изменението на F038 Общия устройствен план на София в Аула "Максима" на Университета по архитектура, строителство и геодезия. ...

Предварителен проект за улична регулация на "Боровец-юг".

10-02-09Община Варна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен предварителен проект на план за улична регулация (ПУР) на селищно образование (СО) „Боровец – юг”, който е изложен в техническа служба в кметство...

Изработен е ПУП за к. к. "Узана" от община Габрово

10-02-09Община Габрово на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (план за регулация и застрояване) за к. к. „Узана”, община Габрово, който се намира в дирекция „Устройство на...

Предлагат разширение на експертните съвети в общините.

09-02-09От Дирекция "Устройство на територията и проекти" предложиха на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) разширение на експертните съвети в общините като допълнение в Закона за устройство на...

Спират строеж на молитвен дом в Габрово.

08-02-09Кметът на община Габрово Томислав Дончев спира строителството на молитвения дом на «Свидетели на Йехова», съобщават от общинската администрация. Проверка на специалисти от дирекция „Устройство на територията" е...
|< << 658 659 660 661 662 663 664 >> >| 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.