Полезно
+42 up   -11 up

Каква е разликата между ПИ и УПИ?

 ПИ означава поземлен имот и той може да бъде в регулация и извън регулация-в зависимост от вида територия, на която попада. Ако трябва да се строи, проектите трябва да се съобразят със съответните показатели на застрояване за съответната зона.Може да се строи и извън регулация при спазване на съответните нормативи. С поземлен имот се свързва собствеността върху дадена територия.УПИ-то, или за кратко парцелът, представлява проект за обособяване на нови поземлени имоти с нови граници и площи, гарантиращи функционалното използване на територията и постигане на минимални изисквания за осъществяване в него /в зависиност от предназначението/, които след одобряването им и уреждане на регулационни сметки се нанасят в кадастралния план и им се дават нови номера на поземлен имот. .

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Мога ли да построят къща в ПИ, който попада в урбанизирана територия с предназначение ниско жилищно застрояване, без да го вкарам в регулация. Ако трябва да е УПИ, за да строя, може ли само този имот да се вкара в регулация, или трябва да чакам служебна регулация на целия квартал? 
Здравейте. На път сме да купим поземлен имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване ниско застрояване до 10м (така пише в скицата). Как да разбера дали имотът е урегулиран и мога ли да започна строеж без да се изготвя ПУП?
 
Здравейте. На път сме да купим поземлен имот в урбанизирана територия с начин на трайно ползване ниско застрояване до 10м (така пише в скицата). Как да разбера дали имотът е урегулиран и мога ли да започна строеж без да се изготвя ПУП?
ИМАМ:
- скица
- молба и съгласувана заповед, че сме изработили ПУП
- Разрешение изработване наподробен устройствен план за ниско жилищно застрояванве
- разрешение за промяна предназначение на земеделски земи за неземеделски нуждии утвърждаване на площадка за трасета и проектиране
- в имота има построена жилищна сграда
- Решение N 722 одобрен проект ПЗ за ниско жилищно строителство
-Одобрена заповед за попълване на Кадастралния план на село петърч
- Одобрена Заповед за изменението на ПУП по плана за ниско жилищно строителство
- Акт 211/10 за катекоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение
- платежно за ЗОЗЗ
-ПЛАТЕЖНО на министерство на земеделието и храните
 
Здравейте имам нива в Герман, която попада в категория 6 за озеленяване.
Мога ли да променя статуса на парцел за застрояване или ддруг вид?
Благодаря!
 
въпроса ми е.Имам имот в землището на гр.Ямбол представляващ ПИ с ИДН87374.37.274-друг вид нива с площ 3701 кв.м.в местността ,,ДЮЗЛЮКА,,-четвърта категория.Мога ли построя хангар 100кв.м.-за ферма изкуствено гледане на риба.Трябва ли да се сменя статута на земята.и какво трябва да се направи,за да осъществя плана си за ферма.
 
Здравейте, бих искала да попитам дали е възможно намиране на локация на имот по номер на УПИ?
В кадастралната карта не намирам подобна опция, дали може да ми съдействате с информация?
 
Може ли да се строи върху ПИ, попадащ в зона за жилищно малко етажно строителство
 
Имам ПИ в с.Драгичево, до гУПЩ, в който има построени сгради. На границата има вода и ел. захранване.Може ли да се построи басейн върху ПИ?
Мога ли да закупя къща построена върху ПИ без регулация и трябва ли после да доплащам и колко за да вкарам имота в регулация.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Имаме одобрена заповед от кмет за изготвяне на ПУП -ПЗ и Инвестиционен проект по чл.150 от ЗУТ върху терени, които са земеделска земя. Терените са над 50 дка. Кога мога да ги внеса документите в МЗ за смяна на начина на трайно ползване в неземеделски земи и какви документи са ми нужни по този чл.150 от ЗУТ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Издаден 98г. нотариален акт с УПИ с площ 1300 св.м. и ПИ 1200 кв.м. Минала последстваща регулация с която селото е с нов устройствен план в който всички имоти са ПИ. Какви са последствията от този нов устройствен план на селото при заварено положение с построените в УПИ-то къщи.
 
Имам нива във Ахтопол искам да променя предназначението и става въпрос земеделска земя, искам да е направя каравани или нещо подобно. Как мога да променя статута и да е за временно ползване само летния сезон. Благодаря ви предварително
 
Полезно
+0 up   -0 up
Какво означава УПИ
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте,
Възможно ли е да се има УПИ върху имот с идеални части .
И ако то може ли да се узакони упито като реална част .
 
Синовете ми имат къща във вилно селище Браво1в Слънчев бряг в едно с 458 кв.метра земя.Вече 20 години не можем да я използваме защото не е урегулиран.Как можем да уредим спора с другите собственици на имоти в това селище.Пояснявам че при учредяване на право на строеж с фирмата сме им продали само 70 процента от общият ни имот и 30 процента останаха наши или тези 458 кв.метра.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте , притежавам 1/2 част от парцел във вилна зона в търговище чрез дарение и до колкото разбрах ,немога да направя делба понеже цялата площ е 740кв.м ,а моята част е 370кв,а целта ми беше да изкарам проект за малка къща! и въпроса ми е без делба и без проект имам ли право да направя една барака и до колко квадрата и да направя ограда между двете части?
 
Полезно
+2 up   -12 up
Здравейте,
Харесъл съм си един парцел в регулация в едно от близките села и желаея да го закупия.Намерението ни е да построим къща.Парцелът е ПИ. Каква е процедурата да премине в УПИ ?Къде трябва да отида за целта ? Благодаря!
 
Здравейте! Законно ли е изграждането на цех за производство на пелети в жилищен квартал?
 
Полезно
+0 up   -4 up
Каква е цената на дка на празно дворно място в регулация в с.Драгомир?
 
Полезно
+0 up   -0 up
НАЧИСЛЯВА ЛИ СЕ ДДС ПРИ ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Парцелът ни е ъглов. При застрояване ни нааложиха да променим Кадастралната карта , като отразим скосяването на ъгъла.(, в размер на 1кв.м. ОТ кадатъра обособиха два ПИ. Единият с размер 1кв.м. , а другият няд 300кв.м. Това означава ли ,че ще се промени УПИ на имота и налага ли се в случая да има две УПИ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!
Интересуват ме изискванията към терена за изграждане на автомивка. Къде мога да ги прочета?
Запитването е за гр.Белослав, обл. Варна.
 
Какви документи ще са необходими, за да си извадя нотариален акт за ПИ, който дядо ми е оставил със завещание. ПИ е извън регулация. Намира се в землището на с. Дивля, общ. Земен. От там бившата техничка, каза че има частна фирма, която може да ми даде скица. Границите са ясни, защото дядо е заградил парцелите на всеки един от братовчедите. Дори има и стара скица. Не знам от къде да тръгна.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, имам урегулиран парцел около 800 м2, подходящ за жилищно строителсво, в централната част на гр.София.
Върху каква част от него може да се построи жилищна сграда
и има ли изисквания в коя част от парцела да се намира?
 
Здравейте. Случайно прочетох въпроса Ви и така разбрах, че имате парцел за застрояване. Аз съм брокер недвижими имоти и имам приятел-инвеститор с корпоративна история, който проявява интерес към подобни парцели. Ако и Вие имате все още такъв интерес, обадете ми се-0882/550 072
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Търсим парцел с цел строеж на къща в с. Плана (гр. София, община Панчарево). Установихме, че повечето парцели със статут на поземлен имот или строителен полигон. Дали може да ни кажете ориентировъчно колко ще ни излезне вкарването в регулация, за да може да си издадем виза за строеж?

Успешен ден!
 
Полезно
+6 up   -0 up
Какви документи са необходими и какви действия трябва да се предприемат, за да се раздели имот (в регулация) и се получат всички документи за получаването на нотариален акт ? Парцела (целия) има Кадастрална скица .
 
Полезно
+17 up   -6 up
Здравейте, предстои ни закупуване на къща с двор 980кв.,но установихме ,че дворното място е ПИ.
Има изградена канализация, ток и вода.
Какво е необходимо имота да стане УПИ и възможно ли е да се появят пречки за да не може да се урегулира?
 
предстои ми покупка на самостоятелен жилищен обект - апартамент, част от двуетажна жилищна сграда - къща, с право на строеж върху ПИ, върху които е построена сградата с графична площ на имот от 18 054 кв.м. а в същото време в покупката влизат и 24,25% от ПИ в който е построен въпросният апартамент като част от къща, с площ от 923 кв.м.с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване. като този малкия имот е обособен като реална част от бивш имот от тези 18 000 кв.м. питането ми е, дали всичко е наред с този имот след като се намира в ПИ,има изградени ток, вода, канал, и до него стига улица, но целият комплекс няма административен адрес, защото не е в регулация. Това ужасно много ме притеснява, а парите въобще не са малко за имота.
Полезно
+0 up   -4 up
61813.667.1 - вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване - този ПИ може ли да се уреди като УПИ? Идеята е да ползваме привилегия пред ЧЕЗ за изкупуване на трафопост!
блг. предварително: В. Попов
 
Здравейте
Искам да разбера колко са собствениците на упи номер 680 и имената им. Благодаря
 
Здравейте, при изменение на кадастрална карта за издаване на виза за проектиране, и съответното уведомяване на заинтересованите страни, винаги ли се стига до изплащане на стойността на засегнатите площи или само в случаите, когато заинтересованите страни владеят ПИ, а не УПИ? Логично е, ако страните владеят УПИ по нот. акт, да няма възможност за финансови претенции при измемнение на кадастралната карта, тъй като тя се приравнява по влязлата в сила регулация, т.е. не се променя собствеността на заинтересованите страни, правилно ли е това?
 
Полезно
+0 up   -9 up
КАКВИ СА НОРМАТИВИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ?
 
КАКВИ СА НОРМАТИВИТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ за терен от 172 кв.м. намиращ се в гр.София, кв.Факултета
Здравейте!
Притежаваме собствена земя с лице на автомагистрала Тракия и имаме намерение върху нея да построим автосервиз с автомивка.Какво следва да предприемем за да осъществим това намерение?
Благодаря,хубав ден!
 
Полезно
+0 up   -3 up
Ако купя поземлен имот, който не е в регулация, мога ли да имам притеснения, че може да не ми бъде разрешено да го урегулирам при положение, че имота не се води земеделска земя? Може ли да има непреодолими препядствия при тази процедура? Ако "да" какви са те?
Мога ли да строя (еднофамилна къща) само с ПИ без УПИ?
Мога ли да бъда присъединен към електроразпределителното дружество (ЧЕЗ) само с ПИ без УПИ?
 
Полезно
+15 up   -2 up
Проявявам интерес да закупя земя- ливада, окоро 5дка. в близост до града. До имота нма къщи и път на разстояние около 500м. мога ли да имам притеснения, че може да не ми бъде разрешено да го урегулирам. При проучване какви документи да изисквам.
Полезно
+0 up   -0 up
Закупихме УПИ / Бивш училищен двор / в село попадащо в Натура 2000. Статутът на земата е за селски туризъм. Това пречи ли да изградим единствено къща за собствено ползване?
 
Здравейте, искам да закупя неурегулиран поземлен имот, с начин на трайно ползване нива. Същият е в местност в община Столична и е отреден за озеленяване в плана на София. В такъв случай мога ли да го ползвам като нива и за си засея там земеделски култури
 
Здравейте,
Харесали сме два съседни парцела в регулация в едно от близките села и желаем да ги закупим.Намерението ни е да построим къща и евентуално малка работилница.Парцелите са ПИ. Каква е процедурата да преминат в УПИ ?Къде трябва да отидем за целта ? Благодаря!
 
Не е ваведен във под земнена комисия
Здравейте,
Искам да Ви попитам какви са изискванията за строеж на сервиз върху земя извън регулация. Мястото е в съседство с къща, която е собственост на мои роднини. Искам всичко, което направя да е изцяло законно, но ме казаха, че трябва да е до 35м/2. Това дали е истина и ако е има ли начин да се избегне тази точка от закона.
 
Закупих имот -УПИ, който с течение на миналите години е станал като джунгла, целия е пълен със саморасли дървета, храсти и треви. За сега нямам намерение да строя в него, но искам да го разчистя от тази растителност, а от общината не ми дават разрешение за това, защото не съм имал одобрен проект и т.н.Има ли някой закон, който да ми позволи да си разчистя имота.Ще бъда много благодарен , ако ми изясните това.
 
Полезно
+8 up   -0 up
Как може да вкарам залесена нива в регулация.Тя граничи с чертите на селото.
 
Подали сме в НАГ мотивирано предложение за изменение на плана за ргулация и застрояване.Има саседна готова къща,която е на 1,2м отнашатаограда.От НАГ ни казват,че ние нямаме проблем,проблем има саседа но не ни одобряват предложението.Казват че неговата къща трябва дае отразена с тънки черни линии,което значело че не се признава.От фирмата,която ни изготви предложението казват,че не могат да направят това защотознаят че къщата на саседа е законна.Какво да правим?Става дума за селоМировяне- в рамките на селото.Благодаря.
 
Полезно
+7 up   -0 up
Искаме за закупим един имот , който се намира в месността Габера край Димитровград Питането ми е ще можем ли да си построим на него виличка!
Имота се води земеделска земя и е в Регулация.
Но ще имаме ли право да строим? И какво ще рече Урбанизация? И тя необходима ли е? И заплаща ли се за нея? Предварително благодаря!
 
Полезно
+18 up   -2 up
Здравейте,
Поземлен имот на територията на град София е включен заедно с още няколко имота в един общ УПИ като собствеността на всеки един имот е на различен собственик. Това означава ли, че и всеки отделен имот (в УПИ-то) е УПИ?
Предварително благодаря за отговора
 
Полезно
+0 up   -0 up
Собственик съм на ПИ част от УПИ предвидено в ОУП за озеленяване още от 1984 год. реституиран през 2000 г.
Как мога да отделя имота си като УПИ и промяна на предназначението в жилищно застрояване слуд като са изминали 22 год. от реституцията и имота още не е отчужден от Общината.
Как да отделя в самостоятелно УПИ мой ПИ уучасващ в общо УПИ
соще 3 ПИ като УПИ е предвиден в ОУП Зоз . като цялото УПИ е гола поляна ине мога да променя предназначението вече 22 год.
Как да отделя в самостоятелно УПИ мой ПИ уучасващ в общо УПИ
соще 3 ПИ като УПИ е предвиден в ОУП Зоз . като цялото УПИ е гола поляна ине мога да променя предназначението вече 22 год.
Как да отделя в самостоятелно УПИ мой ПИ уучасващ в общо УПИ
соще 3 ПИ като УПИ е предвиден в ОУП Зоз . като цялото УПИ е гола поляна ине мога да променя предназначението вече 22 год.
Наследствен имот след завещание 1/2 на един от тримата наследниците,спогодба за нотариална делба на другата 1/2 между тримата наследници и нотариални актове за собственост.Всички документи издадени преди 1992г.През 1993г с заповед на кмета са обособени един имот състоящ се от два парцела.Тъй като по скицата от общината не са самостоятелни имоти нотариусът отказва да изповяда каквато и да било сделка.Редно ли е два самостоятелни имота с необходимите документи за собственост с определени граници и съседи да бъдат трансформирани в два парцела от един имот в режим на съсобственост.Моля да ме посъветвате как да постъпя, за да мога да извърша нотариална покупко продажба относно един от "парцелите",на който сме трима наследници.Между тримата е налице предварително съгласие за такава покупно продажба.Нотариусът отказва да изповяда сделката,тъй като съгласно скицата на имота от общината не е самостоятелен ,а е парцел от имот включващ два имота т.е. съсобственост.
Предварително благодаря!
Николай Таков
Полезно
+13 up   -2 up
Съсобственик съм на поземлен имот,който със стара дата от 2011 г.е изменен в урбанизирана територия за което се наложи да платиме данъци и такса смет с лихви.Интересувам се какво може да се построи върху територията му.Благодаря за вниманието!
 Собственик съм на поземлен имот,който със стара дата от 2015 г.е изменен в урбанизирана територия за което плащам данъци и такса смет .Интересувам се какво може да се построи върху територията му.Благодаря за вниманието!
Полезно
+8 up   -0 up
Здр., интересувам се да закупя парцел в София, Манастирски ливади. Имота е поземлен имот, до него имота си е УПИ, както и други.
Питането ми е къде и какви документи да подам, за да стане УПИ имота, за строеж на еднофамилна къща
 
Искам да поставя в земеделски имот билборд , но ми отказват и казват ,че е урбанизирана територия трябвало да се направи смяна статут та имота.Как да постъпя
 
Здравейте,имам земеделска земя която не е в регулация.Въпросът ми е:мога ли съответната земя да я използвам с цел складиране на селскостопански машини или трябва да е вкарана в регулация и има ли глоби?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
закупих къща с дворно място, но по документи се оказа, че е друг вид сграда за обитаване - подадох молба за смяна на предназначението, получих отказ с обяснението, "че попада в индустриална зона и че - УПИ 11 обособен от два имота" .
Какво следва да направя за да мога да си използвам сградата като къща и изобщо има ли възможност да стане всичко това, защото казват подавай заявление и всичко ще стане, но където и да се отиде се заплаща и в крайна сметка ако няма оправия да не се занимава напразно. Благодаря предварително
 
Здравейте,
Имам къща на село със скица и нотариален акт от 1976г. за дворно регулирано място. Този имот попада в плана на селото от 1958г. През 1962г обаче със заповед плана се изменя и имота остава извънрегулация.Според тамошните местни власти, въпреки нотарилания акт и скицата, имота към момента е извън регулация.
Интересува ме необходимо ли е да предприемам действия по въвеждането му в ПУП? Какви ограничения бих имал в бъдеще ако остане извън регулация? Имота е снабден с електричество, вода, плащм данък земя и сграда.
 
Предлагат ми да купя къща с двор 1декар извън регулация.Така пише в нотариалния акт.Интересуваме като нов собственик какви ще са последствията за мен.
Полезно
+1 up   -0 up
ЗДРАВЕЙТЕ.ИМАМЕ НАСЛЕДСТВЕН ИМОТ-ДВОРНО МЯСТО,КЪДЕТО НАВРЕМЕТО Е ИМАЛО КЪЩА-.НО ПО КЪСНО КОПУВАТ ДР.МЕСТО КЪДЕТО ВСЪЩНОСТ ЖИВЕЯТ БАБА МИ И ДЯДО МИ.ПЪРВИЯ ИМОТ Е В НАЧАЛОТО НА СЕЛОТО.ПРИДОБИТ Е 1942г.ДОКОЛКОТО СЪМ ЧУВАЛА.СЛЕД КАТО СА ИЗСЕЛЕНИ ОТ с.АЛМАЛИЙ-РУМЪНИЯ.НИЙ ГО ПОЛЗВАХМЕ КАТО ОВОЩНА ГРАДИНА-СЛЕД СМЪРТА НА БАБА И ДЯДО.НО СТАВАХА КРАЖБИ НА ОГРАДАТА И НАКРАЯ ГО ОСТАВИХМЕ РАЗГРАДЕН.СЕГА СЕ ЯВЯВА НОВ СОБСТВЕНИК(ПОНЕ ТАКА КАЗВА),ЧЕ СЕ Е СДОБИЛ С МЕСТОТО КАТО ГО Е ВЗЕЛ ОТ ОБЩИНАТА,ЗАЩОТО БИЛО ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ.ИСКАМ ДА ЗНАМ ,КАК ОБЩИНАТА СЕ СДОБИВА С МЕСТОТО СЛЕД КАТО Е СОБСТВЕНОСТ НА ЧАСТНО ЛИЦЕ И В КОИ СЛУЧАИ ИМА ПРАВО.ИЗВИНЯВАЙТЕ АКО НЕ СЪМ ПОСТАВИЛА ПРАВИЛНО ВЪПРОСА СИ,НО ИЗОБЩО НИКОГА НЕ СЪМ СЕ ЗАНИМАВАЛА.ВИНАГИ ЛЕЛЯ НИ Е ДВИЖЕЛА НЕЩАТА,НО ТЯ Е ПОЧИНАЛА,СЪЩО ТАКА И НАШИЯТ БАЩА ,КОЙТО ВСЪЩНОСТ Е ПРЕКИЯ НАСЛЕДНИК.
ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРНА,АКО ПОЛУЧА НЯКАКЪВ СЪВЕТ ОТ ВАС ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНА.ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ.ПОЗДРАВИ.
Полезно
+5 up   -4 up
Здравейте, искам да попитам каква е разликата между УПИ 1, УПИ 2, УПИ 3 и т.н...?
Благодаря предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УПИ УПИ1,2,3 И ПУП
Полезно
+0 up   -0 up
КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ УПИ УПИ1,2,3 И ПУП
Здравейте, искам да попитам каква е разликата между УПИ 1, УПИ 2, УПИ 3 и т.н...?
Благодаря предварително!
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте, искам да попитам каква е разликата между УПИ 1, УПИ 2, УПИ 3 и т.н...?
Благодаря предварително!
по какъв начин земеделската земя става поземлен имот
 
По смисъла на Закона за устройство на територията "Поземлен имот" е част от територията, включително и тази, която трайно е покрита с вода, определена с граници съобразно правото на собственост. В този смисъл земеделската земя е поземлен имот.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, искам да попитам може ли урбанизиран парцел да се използва като зеленчукова градина?
 
Здравейте, Интересувам се от имот, който община Созопол предлага за продажба: УПИ с площ 225км.м и лице към път по-голямо от предвиденото според ЗУТ. Интересува ме ще имам ли проблеми да получа разрешение за строеж? Благодаря предварително. Банкова
 
Интересува ме как се вади удостоверение за търпимост на имот? Каква е процедурата,колко време отнема и какво горе-долу струва?Благодаря Ви!
 
приятели,имам ПИ нотариален акт и скица придобити по давност,в квартал "Калкас" в Перник.Отидох в кадастъра да взема скица те ме пратиха във фирма която работела по плана, от ф-та искат молба и 300лв да начертаят линията,казаха че са ме търсили но и четиримата собственици ги нямало,платил съм 5%такса казах ми че от общината са платили на фирмите които въвеждат в регулация!написал съм няколко жалби сезирал съм Омбудсмана.моля за Вашия съвет и съдействие,предварително Благодаря!
 
Здравейте, Имам следният въпрос понеже не ми е ясно,интересувам се от имот,който пише,че е урбанизаран.Някой знае ли,каква е процедурата да стане от Урбанизиран на УПИ И ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЕ СЛУЧВА ТОВА?Мерси А какво значи точно урбанизиран имот?
 
Здравейте! Благодарим Ви за запитването. Урбанизиран имот означава, че е в границите на населеното място. УПИ е урегулиран поземлен имот, т. е. за него има действащ план за регулация и застрояване. Можем да Ви дадем оферта с цена и срокове, за да преобразуваме имота в УПИ. Моля, пишете ни къде се намира имота и колко е голям. Очакваме Вашия отговор.
Полезно
+0 up   -0 up
Здрввейте , интересува ме мога ли да строя на такъв тип парцел без да е упи ? Разбира се със проект и всичко останало както следва .
до петър- не нот. съгласие , а трябва да се учреди право на строеж с нот. акт
 
Имам ПИ -нужно ли е да го направя УПИ,за да не стане отново земеделска земя според закона?
 
Не, не е нужно.
Моля да ми кажете по кой закон е възможно поземлен имот да стане отново нива, ако не е променян статута му.
На практика нашият имот е възстановен като нива през 1993 г.
Здравейте,въпросът ми е следният:ползвател съм на 1/2 идеална част,която прехвърлих на децата си с дарение.Мога ли да презаверя скицата на имота,която е издадена м.май 2011.Трябва ли да имам пълномощно от тях,те не са в България.Благодаря
 
Здравейте!имам нотариален акт,който е на мое име на дворно място,който двор е разделен между наследниците в пловдивско село.в моята част има застроена една барака(която също наследих)в смисъл не съм строил аз.тъй като нямам никакви други документи за мястото ме интересува дали имам право на стоеж на къща или трябва да вадя допълнителни документи.само да вметна на нот.акт пише урбанизирана територия и и начин на трайно ползване ниско застрояване
 
Нужно е да имате нотариално заверено съгласие от съсобствениците, за да може да строите в имота.
Благодаря за бързият отговор! Лицето е 11 м., в село е, и е УПИ.
 
Здравейте! В села със стръмен терен минималното лице на парцела 12 метра и площ 250 м². като може да се намали с 1/5 до 9.6 метра. Питайте най-добре главния архитект на общината как тълкува нещата, за да нямате проблем. Успех! Ако имате нужда от съдействие ние сме на разположение.
Здравейте, Предлагат ми парцел, УПИ, който обаче е с лице по-малко от предвиденото според ЗУТ за урегулиране на поземлени имоети. Това трябва ли да ме притеснява и свързано ли е с проблеми или невъзможност да получа разрешение за строеж? Благодаря!
 
Здравейте! Да, имате основание за притеснение. Колко точно е голямо лицето на парцела?

 Здравейте,

 Имам следния казуз, за който моля за Вашата помощ.
 По комплексен проект (чл. 150 от ЗУТ) има издадено разрешение за строеж и влязъл с сила ПУП. Разрешението за строеж е за УПИ №100. Със заповедта на кмета отивам в Кадастъра за издаване на актуална скица след като ПУП-а е влезнал в сила. В скицата обаче пише поземлен имот с идентификатор №100, а не УПИ №100. Кое е по-силното и кое се приема за достоверно?
 УПИ-то в разрешението за строеж или Поземления имот в скицата от кадастъра?
 Благодаря Ви предварително!

 
Здравейте! В кадастъра имотите не са описани като УПИ, а само с идентификатори. Отделно е описано предназначението на територията - например урбанизирана.
zdraveite , ima li ograni4eniq za stroej na kushta v PI . Kvadratura ili kude shte se namira to4no kushtata v mestoto.
 
Има ограничения и те са различни за всеки случай. Описват се в плана за регулация и застрояване.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.